Over WIJ Groningen

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken.

We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Dit noemen we casusregie. Als het nodig is pakken we door.

Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligerswerk, sport – of culturele activiteiten. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen om mee te doen aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving.

Diverse mensen die duofiets bewonderen

Onze organisatie

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden van deze inwoners en dichtbij. We stimuleren dat inwoners hun talenten en...

Jongeren en ouderen koken samen

Onze missie en visie

WIJ verbinden mensen en organisaties zodat iedere Groninger erbij hoort en mee kan doen.

Mirjam Kuin, directeur van WIJ Groningen, zit voor een luchtfoto van Groningen.

Bestuur en toezicht

WIJ Groningen is een stichting die in opdracht van de gemeente Groningen taken uitvoert in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en samenlevingsopbouw. De algehele leiding van WIJ Groningen is in handen van de raad van bestuur.

WIJ-raad

WIJ Groningen gaat graag met je in gesprek. Op allerlei manieren. Een belangrijke manier is de WIJ-raad, de cliëntenraad. Deze raad is er voor inwoners van de gemeente Groningen, zodat je kunt meepraten en meedenken over het beleid. Het gaat ons om...

Vrouw zit te werken achter haar laptop

Klachten

Denk je dat er een fout is gemaakt, begrijp je de informatie niet of heb je het gevoel dat je niet goed behandeld bent door WIJ Groningen? Probeer eerst je klacht te bespreken met de medewerker zelf - of als jullie er niet uitkomen, met zijn leidinggevende. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

Stapel met kleurrijke boeken.

Publicaties

Wij vertellen graag over wat wij doen! Dat doen we met jaarverslagen, filmpjes en folders!