Bestuur en toezicht

WIJ Groningen is een organisatie van wijkteams en verleent wijkgerichte (basis)ondersteuning in het dagelijkse leven aan inwoners van -0 tot 110+ jaar in de gemeente Groningen. Deze ondersteuning loopt uiteen van advies en consultatie, samenlevingsopbouw en preventie collectieve activiteiten, naar basisondersteuning tot en met bemoeizorg en drang. Waar nodig verwijzen we naar specialistische zorg en voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

WIJ Groningen is een stichting met een coöperatieve opdracht die werkzaamheden uitvoert in opdracht van de gemeente Groningen in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en samenlevingsopbouw.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de Stichting WIJ Groningen en draagt zorg voor het dagelijks functioneren van de stichting.

De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Groningen.

De raad van bestuur bestaat uit:

  • Mevrouw M. A. E. (Mirjam) Kuin

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht van WIJ Groningen ziet toe op het gevoerde beleid, is het klankbord van de raad van bestuur en benoemt de raad van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • De heer prof. dr. H.B. (Heinrich) Winter, voorzitter
  • Mevrouw J.H. (Hanneke) Vrielink, lid (voordracht van de cliëntenraad)
  • De heer J.B. (Hans) Gellekink, lid
  • Mevrouw N. (Nolda) Tipping – Griffioen, lid

Bijlagen