Toegankelijkheidsverklaring

Iedereen moet onze website makkelijk kunnen gebruiken. We willen dat teksten voor iedereen leesbaar zijn. Daar hebben we bij de bouw van de website goed op gelet, en daar blijven we goed op letten. 

Webrichtlijnen

De website is toegankelijk voor zo veel mogelijk mensen, onafhankelijk van beperkingen. De website is met elke computer, tablet of smartphone te gebruiken, ook als je aangepaste apparatuur gebruikt. De webpagina’s schrijven we zo dat zo veel mogelijk mensen het begrijpen.

Uitgangspunten en uitzonderingen

Uitgangspunt voor de teksten op de website is taalniveau B1. Daarnaast zorgt het hoge kleurcontrast ervoor dat de tekst goed leesbaar is, ook voor mensen met een visuele beperking.

Uitzondering toegankelijkheid video’s

Specificatie

Video’s op wij.groningen.nl

Oorzaak

Soms plaatsen wij video’s op wij.groningen.nl (bijvoorbeeld bij een nieuwsbericht). Het is niet altijd mogelijk om zulke video’s in korte tijd volledig toegankelijk te maken met ondertiteling. Omdat ze tijdelijk online staan, kiezen we ervoor om ze toch te plaatsen. Op dat moment vinden we het vooral belangrijk om actueel te zijn.

Maatregelen

Video’s die langere periode online staan en belangrijke informatie bevatten, worden voorzien van ondertiteling.

Uitzondering toegankelijkheid pdf-bestanden

Specificatie

PDF-bestanden op wij.groningen.nl

Oorzaak

Sommige informatie ontvangen wij in de vorm van een PDF-bestand. Niet iedereen heeft de kennis/software om een PDF digitaal voor te lezen. Daarom voldoen niet alle PDF-bestanden op onze website aan de webrichtlijnen.

Gevolg

Niet alle PDF’s op wij.groningen.nl zijn volledig toegankelijk voor mensen met een beperking.

Maatregelen

WIJ Groningen heeft een aantal eisen waaraan PDF’s moeten voldoen voor ze geplaatst worden op de website.

  • PDF’s mogen bijvoorbeeld niet gescand zijn (de tekst moet selecteerbaar zijn);
  • titel, auteur en datum worden in de metadata aangeboden;
  • de PDF wordt opgeslagen in het formaat PDF/UA-1.

Bij cruciale onderdelen op de site worden PDF’s volledig toegankelijk aangeboden.

Problemen of verbeterwensen?

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Of heb je een wens of tip om de site beter toegankelijk te maken. Geef dit door aan onze webredactie via communicatie@wij.groningen.nl. Vermeldt daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen. Dankjewel!