Voor professionals

Wij werken nauw samen met professionals in de zorg, welzijn, werk, onderwijs en wonen. Zo vormen we een sterk netwerk in de gemeente Groningen. Samen weten we wat er speelt en kunnen we snel passende ondersteuning bieden aan alle inwoners. Ongeacht de vraag.

  • We werken aan een sterke en inclusieve leefomgeving waarin iedere Groninger mee kan doen.
  • We adviseren en ondersteunen mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk.
  • Is er professionele ondersteuning nodig, dan willen we dat deze zo passend mogelijk is.
  • We streven naar een effectieve afstemming en samenwerking tussen alle betrokken professionals.