Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gebruiken van de meldcode is verplicht voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

  • maatschappelijke ondersteuning
  • gezondheidszorg
  • onderwijs
  • kinderopvang
  • jeugdhulp
  • justitie

Dit staat in de Wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van de wet is om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van (vermoedens van) fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing in huiselijke kring. De vijf stappen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis (0800 2000).