Samenwerkingspartners

WIJ Groningen werkt onder meer samen met vrijwilligers(organisaties), buurtcentra, scholen, kerken, de gemeente Groningen, huisartsen, GGD, ouderenzorg, wijkverpleging, wijkagenten, woningcorporaties en specialistische hulp. Zo vinden we snel ondersteuning als dat nodig is.

Inwoners zijn altijd op de hoogte van de inhoud van de bespreking. Het WIJ-team houdt in gaten of de ondersteuning passend en goed geregeld is.