Samenwerkingspartners

WIJ Groningen werkt samen met verschillende partners zoals vrijwilligers(organisaties), buurtcentra, scholen, kerken, de gemeente Groningen, huisartsen, GGD, ouderenzorg, wijkverpleging, wijkagenten, woningcorporaties en specialistische hulp. Op die manier kunnen we snel hulp bieden wanneer dat nodig is.

Inwoners worden altijd op de hoogte gehouden van wat er besproken wordt. Het WIJ-team zorgt ervoor dat de ondersteuning goed en passend is geregeld.