Trainingen omgaan met spanningen thuis

Deze trainingen zijn voor kinderen die te maken hebben (gehad) met ruzies en/of spanningen thuis. We spelen, knutselen en praten over verschillende thema’s, zoals gevoelens, ruzies, vriendschap en veiligheid. Zo kun je als kind ervaringen delen, bewust worden van gevoelens en inzien dat jij niet schuldig bent aan de situatie. Daarna leer je nieuwe manieren om om te gaan met spanningen en ruzies thuis.

Er zijn drie groepen voor verschillende leeftijden:

  • De kikkergroep voor kinderen van 4 t/m 7 jaar
  • Met je vingers in je oren voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
  • Als muren kunnen praten voor kinderen van 13 t/m 16 jaar

Als ouder en professional kun je kinderen het hele jaar voor de training aanmelden. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een training gestart. Afhankelijk van de aanmeldingen kijken we waar de groep zal plaatsvinden.

Aanmelden & vragen
Neem contact op met Maja Riemersma.
Telefoon: 06 2563 4054
Email: maja.riemersma@wij.groningen.nl