KLACHTEN

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door WIJ Groningen? Of door het WIJ-team? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker onbeleefd is? En komt u er samen niet uit?

Mondeling

U kunt uw klacht bespreken met de medewerker zelf of met zijn of haar leidinggevende. Samen zoeken we naar een oplossing. Bent u niet tevreden over de oplossing? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.

Schriftelijk

U kunt ook uw klacht schriftelijk indienen, digitaal of per post. Digitaal een klacht indienen kan via het klachtenformulier.

Schrijft u liever een brief? Download en print het dan het klachtenformulier (PDF 88 kB). Vul het formulier in, breng het langs bij het WIJ-team in uw buurt of stuur de brief per post.
Stuurt u de brief per post? Dan kan de brief naar:

Klachtenfunctionaris WIJ Groningen
Postbus 2636
9704 CP Groningen

Ondersteuning bij uw klacht

Wilt u graag iemand die met u meedenkt over het indienen van een klacht? De onafhankelijke vertrouwenspersonen van Zorgbelang Groningen kunnen u dan helpen.
Lees meer over de vertrouwenspersonen.

Klachtenreglement WIJ Groningen

Lees ook de klachtenregeling (PDF 521 kB) van WIJ Groningen.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.