Wat kost een hulpmiddel dat vanuit de Wmo wordt toegekend? 

Als het WIJ-team een hulpmiddel vanuit de Wmo toekent, betaal je een eigen bijdrage. Deze is voor 2024 vastgesteld op € 20,60 per maand. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Als de werkelijke kosten lager uitvallen betaal je een lager bedrag. Ook als je zelf je eigen ondersteuning of hulpmiddelen regelt met een persoonsgebonden budget (pgb), moet je de bijdrage aan het CAK betalen.

 

 

 

OnderwerpZorg & ondersteuning