Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die voor een ander zorgt die langdurig ziek is of een handicap heeft. Dat kan een huisgenoot zijn, een partner of familielid, een vriend of vriendin, buurman of buurvrouw.

Mantelzorg doe je uit vrije wil. Omdat je de persoon kent, en ermee begaan bent. Je bent er niet toe verplicht, je wordt er niet voor betaald, en toch is het ook niet zomaar vrijwilligerswerk dat je een poosje gaat doen voor de aardigheid. Dit ga je doen omdat de situatie erom vraagt. Dat kan intensief zijn en lang duren, langer dan je had verwacht. Zo wordt het soms op den duur een zware belasting, juist omdat je de ander niet in de steek wilt laten.

Vaak gaat het om allerlei huishoudelijke taken, boodschappen doen, helpen met wassen en aankleden, en ook medicijnen geven. Maar het kan ook betekenen dat je iemand gezelschap houdt,  samen gaat wandelen of een autorit maken. Mantelzorg kent vele vormen.

De gemeente Groningen denkt bij een mantelzorger aan iemand die minimaal 8 uur per week voor iemand anders zorgt, vanuit de persoonlijke relatie, en dat voor een langere periode. Minimaal drie maanden achter elkaar. Zonder hulp vanuit een organisatie.

Mantelzorg doe je uit jezelf. Dat is mooi. Maar het kan je ook het gevoel geven dat je er alleen voor staat, en dat hoeft niet. Als het je teveel dreigt te worden, doe je er goed aan om je zorg te delen met anderen. Aarzel niet om bijtijds ondersteuning te vragen in je eigen omgeving: vrienden, buren, kennissen, familie. En er zijn verschillende steunpunten voor mantelzorgers. Voor goed advies ben je altijd welkom bij het WIJ-team. Op veel locaties hebben we een inloopspreekuur. of op

Meer informatie en ondersteuning
Als mantelzorger kun je ondersteuning krijgen van verschillende organisaties. Veel nuttige informatie hierover vind je op de website van de gemeente Groningen: Ondersteuning voor mantelzorgers. Kijk ook op www.regelhulp.nl of lees meer over de wet- en regelgeving voor mantelzorg.

Als je praktische ondersteuning nodig hebt, kun je onder meer terecht bij Humanitas. Zij geven cursussen en trainingen, hebben veel ervaring met mantelzorgers en kunnen verstandig met je meedenken als je overbelast dreigt te raken.

Soms kan het al een stuk schelen als je even een adempauze kunt inlassen. Om zelf weer op verhaal te komen. Veel van zulke mogelijkheden staan bij elkaar op de website respijtzorggroningen van Humanitas.