Wanneer is het dak- en thuislozen spreekuur? 

Het Leger des Heils houdt elke vrijdagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur een spreekuur voor dak- en thuislozen aan de Kostersgang 28 in Groningen. Hier kun je zonder afspraak terecht.  

OnderwerpWonen