Ik heb te weinig geld voor een sportclub of creatieve les voor mijn kind. Wat is er mogelijk?  

Hiervoor bestaan regelingen zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds draagt bij aan contributie, lesgeld of spullen, zoals sportkleding of de huur van een instrument. Kijk voor meer informatie op jeugdfondssportencultuur.nl.

OnderwerpGezin & opvoeden