PROCLAIMER

De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad.

Fouten melden

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stelt de gemeente uw reactie bijzonder op prijs. Binnen twee werkdagen behandelt de gemeente uw melding en onderneemt eventueel actie.

E-mailgedragslijn

Wanneer u per e-mail of met behulp van het webformulier reageert, wordt dit behandeld conform de e-mailgedragslijn. In de webformulieren streeft de gemeente naar zo weinig mogelijk gegevens die u verplicht moet invullen.

Veilig mailen

WIJ Groningen gebruikt het programma ZIVVER voor het veilig mailen van privacygevoelige informatie. ZIVVER versleutelt berichten met vertrouwelijke inhoud zoals burgerservicenummers (BSN) of andere privacygevoelige gegevens. Alleen de verzender en de ontvanger kunnen bij de informatie. Lees verder >>

Privacy

Alle informatie die u de gemeente verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Statistieken

De gemeente Groningen gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers. Hiervoor bewaart uw browser een klein tekstbestand: een cookie. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen.

Veiligheid informatiesystemen

De gemeente Groningen vindt de veiligheid van haar informatiesystemen zeer belangrijk. Voor haar dagelijks werk moeten deze systemen goed werken. Daarom onderzoekt de gemeente de systemen regelmatig op zwakke plekken en zorgt zij voor beveiliging.

Ondanks de beveiliging kan het voorkomen dat er een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in een van onze systemen heeft gevonden, hoort de gemeente dit graag. Dan kan zij zo snel mogelijk maatregelen treffen. Mail uw bevindingen zo snel mogelijk naar cert@groningen.nl. Versleutel uw bevindingen met onze PGP-key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Meer informatie leest u in de Responsible Disclosure. U vindt er ook hoe uw melding wordt afgehandeld.

Samenwerken op basis van afspraken

Goedwillende hackers melden kwetsbaarheden in een informatiesysteem niet altijd rechtstreeks bij de verantwoordelijke organisatie. Ze zijn bang voor juridische gevolgen. Vaak brengen zij een zwakke plek indirect of via de media naar buiten. Dan bestaat de zwakke plek nog steeds en kunnen anderen daar misbruik van maken. De gemeente wil daarom met de goedwillende hackers in contact komen en samenwerken op basis van afspraken. Het gemeentelijk beleid Responsible Disclosure is daarbij het uitgangspunt. Dat levert meer zekerheid op over ieders positie en een betere veiligheid van de informatiesystemen.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.