PROCLAIMER

De Gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad.

Fouten melden

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina (verwijzen naar contactpagina op de site).
Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.

E-mail gedragslijn

Wanneer u per e-mail of met behulp van het webformulier reageert, wordt dit behandeld conform onze e-mail gedragslijn.
Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Statistieken

De gemeente Groningen gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van haar bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen.

Veiligheid informatiesystemen

De gemeente Groningen vindt de veiligheid van haar eigen informatiesystemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze systemen beter te kunnen beschermen. In 'Responsible Disclosure' (pdf, 62kB) beschrijven we hoe u een zwakke plek in onze informatiesystemen en (software-)producten bij ons kunt melden. We geven ook aan hoe we de meldingen afhandelen.

Informatie over zwakke plekken

Om ons dagelijks werk te kunnen doen zijn wij afhankelijk van het goed functioneren van onze informatiesystemen. Om de systemen goed te laten werken en beter te kunnen beveiligen moeten wij weten of en waar de kwetsbaarheden zitten. We komen die zelf op het spoor door er regelmatig onderzoek naar te doen. Daarnaast krijgen we ook meldingen van 'goedwillende hackers’ over zwakke plekken.

Samenwerken op basis van afspraken

Goedwillende hackers melden kwetsbaarheden niet altijd rechtstreeks bij een organisatie. Ze zijn dan bang voor juridische consequenties. Hierdoor wordt een zwakke plek indirect of via de media naar buiten gebracht. Dat willen we liever niet, omdat de zwakke plek dan nog steeds bestaat en daar misbruik van gemaakt kan worden. We vinden het belangrijk om met de 'goedwillende hackers' in contact te komen en samen te werken op basis van afspraken. Ons beleid  'Responsible Disclosure' (pdf, 62kB) is daarbij het uitgangspunt. Zo ontstaat er meer zekerheid over ieders positie en kunnen we samen een bijdrage leveren aan het verhogen van de veiligheid van informatiesystemen.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.