Bestuur en toezicht

WIJ Groningen is een stichting die in opdracht van de gemeente Groningen taken uitvoert in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en samenlevingsopbouw.

De algehele leiding van WIJ Groningen is in handen van de raad van bestuur.

Mirjam Kuin, directeur van WIJ Groningen, zit voor een luchtfoto van Groningen.

Raad van bestuur

Raad van bestuur

Mevrouw M. A. E. (Mirjam) Kuin

Leden van de Raad van Toezicht van WIJ Groningen

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op WIJ Groningen en staat de bestuurder met raad terzijde. De  raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Groningen.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • De heer prof.dr. H.B. (Heinrich) Winter (voorzitter, remuneratie)
  • Mevrouw J.H. (Hanneke) Vrielink (remuneratie)
  • De heer J.B. (Hans) Gellekink (financiën, auditcommissie)

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor maximaal vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar voor maximaal vier jaar. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gebruik gemaakt van een profielschets. Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.