Spreekuur Schuldhulpverlening (Groep) Stichting MJD:

Een keer per twee weken op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Meer informatie / aanmelden:

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.