Binnen Wij Groningen is aandacht voor de gevolgen van de aardbevingen. Er is binnen het Wij team Ten Boer hiervoor een maatschappelijk werker aangesteld, die met u kan kijken hoe u het hoofd praktisch en mentaal  boven water kunt houden.

Wat biedt de Maatschappelijk begeleider Aardbevingen?

  • U kunt met hem in vertrouwen spreken en uw ervaringen delen.
  • Bij hem kunt u begeleiding vragen als u stress ervaart, slechter slaapt dan gewoonlijk of zoekt naar grip als de onzekerheid u overspoelt.
  • Begeleiding wanneer psychosociale problematiek wordt veroorzaakt door of intenser wordt door aardbevingsstress.
  • Gerichte begeleiding bij de keuzes die u te maken heeft. De voor en nadelen met u afwegen en u tot de keuze laten komen die in uw belang is. Bemiddelen ook wanneer gesprek met betrokken instanties vastloopt.
  • Bemiddeling wanneer contact tussen u en uw buren in het gesprek over de te maken keuzes vastloopt.

Wie kan verwijzen?

U kunt zelf contact opnemen met de maatschappelijk begeleider aardbevingen. Dit kan door een mail te sturen naar of te bellen naar nummer 06 55 47 34 38.

U kunt zich melden op het inloopspreekuur van het Wij-team Ten Boer op maandagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur, of op woensdag- of vrijdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur.

De huisarts of de Praktijkondersteuner Huisarts (POH) kan verwijzen, evenals de bewonersbegeleiders van het NCG en Wierden en Borgen. Ook kunt u zich laten verwijzen door uw predikant of geestelijk verzorger.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.