Specifieke inloopspreekuren WIJ Schilderswijk/Centrum

Inloopuur in Kostverloren

Adres: Huis de B, Adriaan van Ostadestraat 38
Elke dinsdag 09:00 – 12:30 uur

Inloopuur in Oranjewijk

Adres: Buurtcentrum Oranjewijk, Prinsesseweg 44-1
Elke woensdag 09:00 – 13:00 uu

Financieel inloopspreekuur, Geldwijs

Adres: Heesterpoort 1
Elke maandag 09:30 - 12:30 uur

Daklozen inloop spreekuur, Kostersgang

Adres: Kostersgang 28
Elke maandag 14:00 - 15:00 uur

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.