Taalhuis*

Maandag en dinsdag van 09:00 tot 12:00 uur | Activiteitenruimte, Heesterpoort 1
Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u beter leren lezen, schrijven of computeren? Dit kan in het Taalhuis. Een taalvrijwilliger gaat met u aan de slag, alleen of in een kleine groep. U oefent met dat wat u belangrijk vindt. De lessen kosten niets. Voor meer informatie zie tekst bij * onder WIJ Spreken

WIJ Spreken*

Elke woensdag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur | Leger des Heils, Irislaan ?
WIJ Spreken is een cursus voor anderstaligen die de inburgeringscursus hebben afgemaakt of hiervoor vrijstelling hebben gekregen en het nog moeilijk vinden om Nederlands te spreken. De cursisten leren elke week nieuwe woorden die ze nodig hebben in het dagelijks leven. U kunt dan denken aan boodschappen doen in de supermarkt, een gesprekje voeren met de buren of iets vertellen over werk en hobby's.

* Wilt u meer informatie over het Taalhuis of WIJ Spreken?
Kom dan naar het spreekuur van het Taalhuis Oosterpark aan de Heesterpoort 1 op dinsdag tussen 10:00 en 11:00 uur en vraag naar Jint Hoeksema. Zij kan u alles vertellen over de mogelijkheden van het Taalhuis en WIJ Spreken.
U kunt haar ook mailen:   of bellen via 0800 8100 (vraag naar Jint Hoeksema).

De Taalhuizen zijn opgericht in samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven, de gemeente Groningen, WIJ Groningen, Groninger Forum, het Alfa-college en het Noorderpoort.

De Hulpdienst

De hulpdienst is een team vrijwilligers, ondersteund door Humanitas, dat graag iets voor een ander wil doen. In Groningen Stad helpt de hulpdienst iedereen die bepaalde dingen (tijdelijk) niet zelf kan doen. Deze hulp is gratis. Zij vragen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten, zoals autovervoer of gebruik van elektrisch gereedschap.

De hulpdienst doet de volgende klussen:

  • klusjes in huis
  • boodschappen
  • kleine tuinklussen
  • meegaan naar het ziekenhuis
  • en nog meer...

De Hulpdienst is bedoeld voor ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken of mantelzorgers die bepaalde klusjes of activiteiten in en om huis niet meer zelf(standig) kunnen uitvoeren. Zij bieden in uw buurt dan een helpende hand. Wilt u een aanvraag doen? Neemt dan contact op met WIJ Oosterparkwijk.

Tuinteam

Hebt u een mooie tuin, maar kunt u deze zelf niet meer onderhouden? Dan kan er een beroep gedaan worden op het tuinteam. Het team verricht lichte tuinwerkzaamheden zoals gras maaien, onkruid verwijderen en tot op ooghoogte snoeien.

Elke maandag- en woensdagochtend van 09:30 tot 12:00 uur gaat het tuinteam aan de slag. Let op: Het tuinteam werkt alleen in tuinen in de Oosterparkwijk.

Opgeven kan via WIJ Oosterparkwijk; wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl / 050 367 89 60

Zwerfvuilteam Wijkwerken

Elke maandagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. We beginnen met een kopje koffie of thee.
Leer meer buurtbewoners kennen, even lekker naar buiten mét een goede reden. Samen met het Zwerfvuilteam houden we de wijk schoner!

U kent het wel; lege blikjes in de bosjes, verpakkingsmateriaal zwervend door de straten of lege plastic zakken hangend aan takken in de parken. Uit het wijkpanel van de Coöperatieve Wijkraad is gebleken dat zwerfvuil één van de grootste ergernissen is in de wijk.

Ook zin om mee te helpen met het zwerfvuilteam? We zoeken vaste krachten die wekelijks mee wandelen maar mocht u zo nu en dan willen meelopen dan bent u uiteraard van harte welkom. Schuif gerust aan wanneer u kunt. We starten elke maandagochtend bij stadsrestaurant “Het Oude Politiebureau” om 10:00 uur met een kop koffie of thee. Samen houden we de wijk schoner!

Is onze huidige inzet DE oplossing? Nee, natuurlijk niet. Maar het draagt wél mooi bij aan een schonere wijk, bewustwording en bewonersparticipatie. We willen graag een platform zijn in de wijk, waar bewoners terecht kunnen die een steentje willen bijdragen en/of ideeën hebben over duurzamer leven. Zinnig én leuk!

De HulpExpress

De HulpExpress is al enige tijd actief in Beijum en zij zijn nu ook gestart in de Oosterparkwijk. De HulpExpress heeft als doel iedereen te helpen die hulp nodig heeft, zij doen dit door middel van een 45 km autootje met grote laadruimte. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een donatie is altijd welkom. De hulpvragen die zij kunnen beantwoorden zijn onder meer:

  • Tuin afval wegbrengen
  • Boodschappen ophalen bij de voedselbank (boodschappen ophalen voor mensen die het zelf niet kunnen)
  • Grof vuil wegbrengen (geen puin)
  • Kleine klussen
  • Kleine verhuizingen

Aanvragen kunt u doen via telefoon 06 823 493 59

Dig050

Computerbank, computercursussen, reparatie en onderhoud, hulp bij computerproblemen, websites bouwen en printen. Ook reparatie en verkoop van goedkope computers.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Kom eens langs.

Meer informatie: www.dig050.nl

Adres: Merelstraat 155 (Oosterparkheem)

Computerreparatie: op afspraak

En dat helemaal voor niks!

Uw computer of uw laptop is kapot, is ineens heel traag of heeft een virus te pakken, wat nu?

Een nieuwe kopen is duur en misschien kan hij nog prima gerepareerd worden. Maar door wie? En wat gaat dat kosten?

Bij WIJ Oosterparkwijk hebben we computerexpert en wijkbewoner Rene, die goed is met hardware en software van computers en graag voor wijkbewoners wil proberen hun beschadigde computer op te knappen.

Neem telefonisch contact op met WIJ Oosterparkwijk of kom langs op Gorechtkade 8 voor het maken van een afspraak. Let wel: Het moet mogelijk zijn dat uw computer of laptop naar de locatie kan worden gebracht. Huisbezoeken zijn niet mogelijk.

Aan reparatie of herstel van uw computer of laptop zijn geen kosten verbonden.

OZO computerles

Elke dinsdag van 13:30 tot 15:00 uur en van 15:00 tot 16:30 uur.

De cursus wordt verzorgd door leden van de OZO Computerclub.  De cursus wordt 1 op 1 gegeven; dus individueel en in een tempo dat u aan kunt. U kunt zelf uw wensen aangeven. De één weet helemaal niets van de computer en wil de basis leren, de ander heeft al wat kennis maar wil graag wat meer leren over bijvoorbeeld e-mailen, facebooken, skypen, een brief schrijven in Word, websites opzoeken, enzovoorts. Of u heeft een nieuwe tablet of laptop gekocht / cadeau gekregen en u wilt graag bij het gebruik ervan enige begeleiding hebben.

Locatie: neem contact op met WIJ.

Kosten: € 10,00 strippenkaart (5 lessen). Eerste keer is gratis.

Kledingbank Maxima

Kledingbank Maxima Stad is een modezaak waar alleen cliënten van de Voedselbank kunnen komen winkelen. Neem uw pas van de Voedselbank mee.

Maxima is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:30 uur.

Inbreng van kleding is door iedereen mogelijk en van harte welkom.

www.groningenstad.kledingbankmaxima.nl

Adres: Oosterhamriklaan 9

WIJ Koken

Elke oneven week op maandag van 14:30 tot 17:00 uur | Bie de Buuf,  Paradijsvogelstraat 10
Ga op wereldreis en verken de keukens uit verschillende culturen en leer de gerechten maken. Iedere week vliegen we naar een ander land waar een nieuw werelds gerecht centraal staat. Jou recept mag je meenemen. Het is een gezellig samen zijn met elkaar. Kom gerust eens langs. Het kost niets en iedereen is welkom!

Proef 't Seizoen

Jeugd 7-14 jaar | elke woensdag van 15:00 tot 17:00 uur | Huiskamer, Heesterpoort 1
Leuke activiteit voor jongens en meisjes waarbij ze spelenderwijs leren over groente en fruit. Per seizoen leren ze wat er op dat moment geoogst wordt, hoe de groente en het fruit smaakt, hoe gezond het is en hoe je het bereidt. De kinderen worden begeleid in het samenwerken met elkaar en het veilig en verantwoord omgaan met de materialen in de keuken.

 

Kijk bij onze buren van WIJ Korrewegwijk / de Hoogte voor o.a. een Fix’m Kluscafé, Studio Draadkracht, Mijn Gereedschapskist en Fietsreparatie.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.