Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Euvelgunne, Roodehaan en de dorpen Middelbert en Engelbert hebben verschillende (buurt)websites. Neem eens een kijkje en blijf zo goed op de hoogte van wat er speelt in de wijk / het dorp.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.