De Korrewegwijk en De Hoogte heeft behoorlijk veel accommodaties waar plek is voor ontmoeting en waar activiteiten georganiseerd worden.
In willekeurige volgorde staan ze hier op een rijtje.
De inloop met koffie en/of maaltijd staan in de rubriek Inloop & Ontmoeting.

Odensehuis

Inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten.
Op de website vindt u informatie over alle activiteiten die hier plaats vinden.
www.odensehuisgroningen.nl
Adres: Molukkenstraat 200

Hamelhuys

Inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten.
Op de website staat informatie over alle dagbestedings¬activiteiten, ondersteuning en begeleiding.
www.hamelhuys.nl
Adres: Paramaribostraat 33 (Korrewegwijk) en Johan de Wittstraat 15 (De Hoogte)

Multiculturele Vrouwencentrum Jasmijn

Jasmijn is een plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten en de gelegenheid wordt geboden om uit hun isolement te komen en contacten op
te bouwen. Jasmijn is een veilige plek waar vrouwen met zelfgekozen activiteiten bezig kunnen zijn; een plek waar ze elkaar leren kennen en waar ze samenwerken en samen verantwoor¬de-lijkheid dragen voor hun werk, met respect en belangstelling voor elkaars geloof en cultuur.
Alle activiteiten staan op www.jasmijn.info
Adres: Floresstraat 2/1

Saame - dagactiviteiten Oosterparkheem

Deze activiteit is ook toegankelijk voor senioren uit Korrewegwijk/ De Hoogte.
Saame zet een bruisend centrum voor senioren neer in De Oosterparkwijk. In samenwerking met het Oosterparkheem (Dignis/Lentis) organiseert Saame activiteiten voor senioren uit de wijk.
Lid worden kan voor 20 euro per maand. Leden kunnen dan onbeperkt deelnemen aan alle aangeboden activiteiten. Per activiteit deelnemen kost € 5,- per activiteit.
Meer informatie op www.saame.nl  
Adres: Merelstraat 100

Edanz

Edanz is een centrum voor ontmoeting en ontwikkeling, waarbij verschillende mogelijkheden worden aangeboden.
Een aantal activiteiten op een rijtje:

 • Meditatie: iedere zaterdag 10.00 uur - 11.30 uur.  € 5,-
 • Free Café: elke zondag van 14.00-21.00 uur lekker met elkaar eten en eten voorbereiden.
 • TaalCafé NL: dinsdag van 12.00 uur tot 15.00 uur, centrale ruimte, gratis. Breng je eigen lunch mee en klets gezellig Nederlands
 • Spelletjes Café: woensdag van 20.00 – 22.00 uur, centrale ruimte, gratis
 • Morning Dance: woensdag 8.00 – 9.00 uur. € 4,-
 • Modeltekenen: woensdag 19.30 – 22.00 uur.  € 10,- en € 5,- met Stadjerspas
 • Keramiek-atelier: donderdag 19.30 – 22.00 uur. € 10,- en € 5,- met Stadjerspas

Zie ook: www.edanz.nl
Adres: Aletta Jacobshuis, Van Oldenbarneveltlaan 6

Het Floreshuis

Het Floreshuis wil ‘Het huis van de wijk’ zijn: een plek waar iedereen welkom is en waar je samen jezelf kan zijn. Wij willen iedereen ondersteunen en helpen die iets wil, of die de buurt mooier wil maken. Kortom: we willen dingen mogelijk maken. Een greep uit de wekelijkse activiteiten:

 • Maandag:
  - Jeu de boules van 14.00-16.00 uur
 • Dinsdag:
  - Creatief van 13.00-16.00 uur
  - Karrekoor van 20.00-22.00 uur
 • Woensdag:
  - Tai Chi  van 9.30-10.30 uur
  - Naaiclub van 9.30-13.00 uur
  - Bewegen op muziek voor ouderen van 11.15-12.15 uur
  - Schilderclub van 13.00-16.00 uur
  - Voormalig Klein Koortje van 20.00-22.30 uur
 • Donderdag:
  - Qi Gong van 11.00-12.00 uur
  - Schilderclub De Vrolijke Kwastjes van 13.00-15.30 uur
 • Vrijdag:
  - Naailes van 9.30-11.30 uur
  - Schilderclub o.l.v. docent van 9.30-11.30 uur

Nog veel meer activiteiten op www.floreshuis.nl
Adres: Floresplein 19

Wijkgebouw Het Cortinghhuis

Buurt- en Speeltuinvereniging De Hoogte organiseert:

 • Biljart op de dinsdag van 14.00-15.30 uur en zondag van 18.30-22.30 uur.
 • Kaarten en Sjoelen op dinsdag 20.00-22.30 uur
 • Darten en inloop op de woensdag vanaf 19.45 uur
 • Bingo. Elke 1e donderdag van de maand voor 16+, zaal open 19.30 uur
 • Alle wedstrijden van FC Groningen uit en thuis op Groot Scherm

Adres: Borgwal 88

Buurt- en Speeltuinvereniging D.I.B.

Buurt- en Speeltuinvereniging DIB organiseert wekelijks:

 • Klaverjassen en sjoelen in competitieverband: dinsdag  20.00-23.00 uur
 • Biljarten: donderdag 20.00-23.00 uur
 • Kaart- en sjoelclub Madoera: vrijdag 20.00-23.00 uur

Adres: Madoerastraat 16

Het Pand

In Het Pand is iedereen welkom die op zoek is naar een stukje gezelligheid of zingeving. Ook voor iedereen die meer wil weten over het Christelijke geloof of over wie Jezus is.

 • Open Huis. Het hele jaar door is Het Pand geopend op dinsdag- en vrijdagochtend.
 • Voor activiteiten voor en met kinderen zie andere rubriek
 • Verder Open Maaltijden, Buurvrouw Kookavond, etc.

Alle activiteiten op www.pandvoordewijk.nl
Adres: Madoerastraat 16

Hamrikheem

Woonzorgcentrum voor oudere mensen met een psychiatrische achtergrond.
Buurtbewoners worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan de activiteiten.

 • Sjoelen / biljarten / Rummikub:    woensdag 13.45-14.45 uur, deelname is gratis.
 • Bingo en zaalactiviteit:  2x per maand op donderdag, 1 x bingo, 1x iets  anders. Van  14.00-16.00 uur. Kosten: € 2,50 per keer
 • Gymuurtje: dinsdag 15.15-16.15 uur. Deelname per keer € 1,00
 • Klaverjasclub: donderdag 19.00-22.30 uur. Deelname per keer € 2,00
 • Handwerkclub: maandag 13.45-15.45 uur materiaal is voor eigen rekening.
 • Koor: woensdag van 14.00-16.00 uur, 1x per 14 dagen in de oneven weken. € 3,00 per keer (incl. koffie/thee)

Info: Mw. M. ter Veld, 050 - 5958300
Adres: Soendastraat 180

De Opstap

Een kleinschalig logeerhuis waar vijf gasten kortdurend kunnen verblijven. In een huiselijke sfeer bieden enthousiaste vrijwilligers ondersteuning en begeleiding tijdens de herstelperiode. Maar ook is De Opstap bedoeld om overbelaste mantelzorgers een welverdiende adempauze te geven.
Meer info via www.deopstap050.nl   of  050 204 25 00
Adres: Molukkenstraat 202

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.