Het WIJ team Haren geeft jongeren extra steun bij het krijgen van een volwaardige plek in de samenleving.

Wij zoeken daarom steeds de samenwerking en afstemming op met andere (jongeren)organisaties.

Wil je iets organiseren via Jongerenwerk? Ga langs bij het WIJ-team.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.