Beijum is altijd in beweging. Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die momenteel uitgevoerd worden in de wijk.


Wij(k)werken Beijum

Wij(k)werken is de naam van het wijkbedrijf Beijum. Het wordt uitgevoerd door Novo, Lentis, WerkPro en Iederz samen met de gemeente. In Wij(k)werken staan werk en meedoen voor en door wijkbewoners centraal: bewoners van de wijk zetten zich in voor de wijk. Het wijkbedrijf start eind 2014.

Wij(k)werken Beijum: door de wijk

Wij(k)werken Beijum is voor alle bewoners uit Beijum, maar vooral voor wijkbewoners die geen regulier werk hebben. Medewerkers en deelnemers zetten bij Wij(k)werken de eerste stap naar betaald werk. Ook buurtbewoners die als vrijwilliger willen werken en stagiaires kunnen aan de slag bij Wij(k)werken.

Het aanbod van Wij(k)werken wordt ontwikkeld in overleg met bewoners en organisaties in de wijk. Wij(k)werken Beijum biedt voldoende afwisseling in werkzaamheden voor wijkbewoners.

Voorbeelden:

  • Klussen: eenvoudige klussen voor scholen, buurtcentra en wijkbewoners
  • Boodschappendienst: voor ouderen, gehandicapten in de wijk
  • Wasservice: wassen en strijken voor die buurtbewoners die dat niet meer zelf kunnen en geen hulp daarbij hebben
  • Ondersteunend beheer: buurthuizen, speeltuinen en andere wijkaccommodaties
  • Huishoudelijk werk: schoonmaak voor scholen, buurtcentra, particulieren
  • Veiligheid en leefbaarheid in de wijk: zwerfvuil opruimen, ondersteunen woningcorporaties
  • Verkooppunten kleding uit kringloopwinkels
  • Wijkrestaurants: voor wijkbewoners, afhaalpunten

Wilt u meer weten over het project Wij(k)werken, neem dan contact op met WIJ Beijum.

Project de Bakfiets

Onlangs is door WIJ Beijum een bakfiets gekocht. Waarom? Gaan zij pakketjes vervoeren? Een bezorgdienst beginnen? Bewoners meehelpen verhuizen?

Nee, het is de bedoeling om met deze bakfiets verschillende heerden te bezoeken. Op deze manier willen de leden van dit team in contact komen met wijkbewoners. Op een laagdrempelige manier gesprekken voeren. Waarom woont iemand in Beijum, wat is mooi aan de wijk en wat kan beter?

Op dit moment ziet de bakfiets er nog wat saai uit (zie foto). Maar dat gaat snel veranderen. We hebben Marijke Langius en Ellie Schrotenboer, twee kunstenaars uit de wijk, gevraagd de bakfiets te pimpen. De fiets krijgt een vrolijke kleur, zodat deze opvalt. In de bak kunnen we bijvoorbeeld een thermoskan koffie of thee vervoeren, een tafeltje en stoelen zodat we direct een gesprek aan kunnen knopen.

Op bruisend Beijum zal de fiets voor het eerst te bewonderen zijn. Dan kunt u gelijk uw vragen of ideeën voor de wijk of uw eigen heerd kwijt.

 foto Project De Bakfiets

Welkom in Beijum

Welkom in de Buurt is een project waarbij een bezoekteam, dat bestaat uit zeven vrijwilligers, nieuwe bewoners van Beijum verwelkomt met een bezoek en hen een tas met daarin een informatiepakket over Beijum overhandigt.
Voor meer informatie: of bellen 06 42 45 22 34.

Tuinteam

De eigen tuin wordt soms slecht onderhouden, waardoor deze verwildert. De oorzaak hiervan is dat mensen in veel gevallen niet meer in staat zijn zelf hun eigen tuin te onderhouden. Een verwilderde tuin geeft een rommelige aanblik in de straten.

In Beijum is een tuinteam actief, waarbij vrijwilligers bewoners helpen bij het onderhouden van de tuin. Denk aan snoeien, grasmaaien, onkruid wieden enz. Daarnaast geeft het team u advies hoe uw tuin er met zo weinig mogelijk inspanning toch goed uit kan zien.

Hulp van het tuinteam is gratis!

Hebt u hulp nodig bij uw tuinonderhoud?
Aanmelden kan bij WIJ Beijum.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.