WIJ-RAAD

De WIJ-raad is een van de vormen waarop bewoners betrokken zijn bij WIJ Groningen. De WIJ-raad heeft als taak om de gemeenschappelijke belangen van bewoners te behartigen. Dit gaat om bewoners die ervaring hebben met de ondersteuning van WIJ Groningen.

Onderwerpen

Mogelijke onderwerpen waarover de WIJ-raad advies kan geven zijn:

 • Omgangsvormen en contact tussen bewoners en medewerkers.
 • Oog hebben voor de belangen van verschillende doelgroepen en het leggen van verbindingen met organisaties en activiteiten in de wijken.
 • Strategie van WIJ Groningen.
 • Dialoog tussen WIJ Groningen, bewoners en de wijk (van elkaar leren)
 • Toegang / entree en vraagverheldering.
 • De bekendheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de WIJ-teams: weten bewoners waarvoor ze bij WIJ Groningen terecht kunnen, de openingstijden van WIJ Groningen in hun wijk en de inrichting van locaties.
 • De algemene voorzieningen en collectieve activiteiten in hun wijk.
 • Wat zijn specifieke opgaves en behoefte in hun wijk, (bijdrage aan het maken van de wijkagenda).
 • Wet- en regelgeving.
 • Mantelzorg.
 • Deelname in selectiecommissies voor sollicitatieprocedure.

Profielschets leden WIJ-raad

I. Algemene eisen

 1. U hebt ervaring met de ondersteuning van WIJ Groningen. De voorkeur gaat uit naar een (wijk)bewoner met ervaring met deze ondersteuning. Ook wettelijke vertegenwoordigers, familieleden of mantelzorgers mogen reageren.
 2. U behartigt de belangen van alle bewoners die te maken hebben met WIJ Groningen.
 3. U ziet het verschil tussen de belangen van bewoners, persoonlijke belangen en de belangen van WIJ Groningen.
 4. U kunt gesprekken voeren en goed samenwerken in een team, u kunt goed luisteren en respectvol optreden.
 5. U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
 6. U bent in staat om beleidsnotities te lezen.
 7. U hebt genoeg tijd en energie om u te verdiepen in ontwikkelingen en trends en het beleid van WIJ Groningen. Daarnaast kunt u vergaderen, adviezen voorbereiden en een standpunt verwoorden.

II. Aanvullende eisen

 1. U kunt een stap terug doen en onderwerpen van een afstand bekijken en de grote lijn of het totale proces overzien.
 2. Specifieke expertise op een bepaald terrein is wenselijk (afhankelijk van de taakverdeling binnen de WIJ-raad, bijvoorbeeld kennis van zorg of onderwijs).
 3. U bent beschikbaar voor een aaneengesloten periode van drie jaar.
 4. U hebt goed contact met een WIJ-team om signalen op te vangen en onderwerpen op te halen.

III. Voor de rol van voorzitter gelden een aantal extra eisen:

 1. U geeft leiding aan de vergadering.
 2. U stimuleert de leden tot een bijdrage.
 3. U bouwt aan een functionele samenwerkingsrelatie met de bestuurder van WIJ Groningen.
 4. U kan de belangen van de WIJ-raad behartigen (kunnen onderhandelen en besluiten nemen).
 5. U vertegenwoordigt de WIJ-raad binnen WIJ Groningen en daarbuiten.
 6. U hebt inzicht in de ontwikkelingen binnen WIJ Groningen.

Praktische informatie

 • De WIJ-raad wordt om advies gevraagd over zaken die de bewoners en WIJ Groningen raken. WIJ Groningen ziet de WIJ-raad als een belangrijke gesprekspartner, voor zowel gevraagd als ongevraagd advies.
 • Een open dialoog is de basis voor de samenwerking tussen de WIJ-raad en WIJ Groningen.
 • De WIJ-raad bepaalt zelf hoe vaak de WIJ-raad vergadert. Vergelijkbare raden vergaderen één keer per maand.
 • De bestuurder van WIJ Groningen en de WIJ-raad vergaderen eens per drie maanden.
 • Gemaakte onkosten in het kader van deelname aan de WIJ-raad worden vergoed door WIJ Groningen.
 • WIJ Groningen biedt ondersteuning aan de WIJ-raad in de vorm van een ambtelijk secretaris.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.