ACHTERGRONDINFORMATIE ‘ONLINE INZAGE EIGEN DOSSIER’

De betrokken partijen bij het project zijn de gemeente Groningen, WIJ Groningen en 100 inwoners van Groningen.

Aanleiding

Op 28 juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het initiatiefvoorstel 'eigen regie - eigen dossier' van D66. De gemeente Groningen wil onderzoeken of de zelfredzaamheid van inwoners groter wordt als zij toegang krijgen tot de gegevens die WIJ Groningen over hen bewaart.

D66 stelt met het initiatiefvoorstel voor om 100 inwoners van Groningen die enige vorm van zorg of ondersteuning van WIJ Groningen ontvangen, op vrijwillige basis te selecteren om deel te nemen aan het proefproject. Het project heet ‘Proefproject online inzage eigen dossier’.

Onderzoeksvragen

Het proefproject moet antwoord geven op de volgende vragen:

 1. Verhoogt toegang tot eigen gegevens de mate van eigen regie?
 2. Verhoogt toegang tot eigen gegevens de mate van zelfredzaamheid?
 3. Verhoogt toegang tot eigen gegevens de mate van tevredenheid over de dienstverlening van WIJ Groningen?
 4. Verlaagt toegang tot gegevens de administratieve druk van medewerkers bij WIJ Groningen?


Wie kunnen er meedoen?

Aan de hand van dossiers bij WIJ Groningen wordt een zo representatief mogelijke groep voor het proefproject geselecteerd.
Dit zijn de randvoorwaarden voor de selectie:

 • deelname aan het proefproject is op vrijwillige basis;
 • deelnemende bewoners zijn 18 jaar of ouder;
 • deelnemende bewoners hebben een actief dossier en ondersteuningsplan bij WIJ Groningen en ontvangen daarvoor op het moment van selectie ondersteuning;
 • deelnemende bewoners ontvangen tijdens de duur van het proefproject minimaal 3 maanden ondersteuning, onder regie van WIJ Groningen, zodat zij in staat zijn om tijdens een langere periode hun eigen gegevens in te zien en te beheren.

Uitgangspunten gebruik online dossier

Met betrekking tot het gebruik van het online dossier bij WIJ Groningen de volgende uitgangspunten:

 • Het online dossier wordt gekoppeld aan het online registratiesysteem van WIJ Groningen: WIZportaal. Dit systeem wordt door de medewerkers van WIJ Groningen gebruikt om uw dossier bij te houden.
 • Hierdoor blijft alle voor de bewoner relevante informatie in het kader van het proefproject ‘onder één dak’.
 • De bewoners die aan het proefproject meedoen, hebben tijdens de duur van het project zoveel mogelijk de regie over hun eigen dossier.Dat betekent dat:
  • de bewoner, aan de hand van een veilige toegangsmethode, in zijn/haar eigen digitale dossier kan inloggen;
  • de bewoner inzage heeft in zowel zijn (basis)gegevens als in de gemaakte afspraken (zoals bijvoorbeeld verwoord in het ondersteuningsplan) en daardoor gemakkelijk kan nalezen wat besproken is;
  • de bewoner in staat is om het eigen dossier in bepaalde mate te bewerken, eventueel in afstemming met zijn/haar contactpersoon bij het WIJ-team;
  • de bewoner, in afstemming met zijn/haar contactpersoon bij het WIJ-team, andere personen toegang kan geven tot eigen online dossier (zoals familieleden, mantelzorgers of hulpverleners).
 • Het dossier is zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk.
 • Tijdens de proefperiode zal de toepassing én het gebruiksgemak van het online dossier regelmatig worden geanalyseerd en, waar nodig, verbeterd.Dit gebeurt in overleg met:
  • een aantal van de deelnemers aan het proefproject,
  • de betrokken WIJ-team medewerkers,
  • de leverancier van de digitale module.


Aandachtspunten

Aangezien bewoners van Groningen in dit proefproject voor het eerst online inzage krijgen in hun eigen dossier én zelf delen daarvan kunnen beheren, zijn er twee punten van belang.

 1. Allereerst heeft het proefproject, naast antwoord krijgen op de hierboven genoemde onderzoeksvragen, als aanvullend doel: meer inzicht krijgen in de mate en vorm waarin inwoners van Groningen, die al gebruikmaken van ondersteuning via WIJ Groningen, behoefte hebben aan online inzage en beheer van hun eigen dossier bij WIJ Groningen. Het proefproject en het evaluatieonderzoek moeten informatie opleveren over de mate en vorm van deze behoefte.
 2. De beschikbare module voor online inzage van het eigen dossier is nog niet ‘tot achter de komma’ ontwikkeld. Dit betekent dat we beginnen met de basisfunctionaliteit van de module, waarna we tijdens de proefperiode, in gesprek met de betrokkenen, de (technische) mogelijkheden al dan niet aanpassen en verder ontwikkelen. De beschikbare basismodule voorziet er overigens in voldoende mate in dat deelnemers hun gegevens online kunnen inzien en deels zelf kunnen beheren. Zoals de bedoeling is tijdens dit proefproject.


We bouwen in de proefperiode één of meer momenten in waarop we een (tussen)balans opmaken met betrekking tot bovengenoemde aandachtspunten.
Als de aandachtspunten tijdens de proefperiode tot inzichten leiden die van belang zijn voor de voortgang van het proefproject, dan informeert de projectgroep die het proefproject organiseert uiteraard alle betrokken partijen hierover.

Meer informatie

Bewoners van Groningen die zijn uitgenodigd om mee te doen aan het proefproject ‘Online inzage eigen dossier’ kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij hun contactpersoon van het WIJ-team in de eigen wijk.

Let op: geselecteerde deelnemers van het proefproject ontvingen in januari 2018 een brief. Aanmelden voor het project is niet mogelijk.

Contact

Kijk voor contactgegevens van alle 11 WIJ-teams in Groningen op de pagina 'WIJ in de buurt'.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.