MELDINGEN EN KLACHTEN

Klachten

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door WIJ Groningen? Of door het WIJ-team? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker onbeleefd is? En komt u er samen niet uit? 

U kunt hierover een klacht indienen bij de de klachtenfunctionaris van de gemeente. Dat kan via het klachtenformulier op de gemeentelijke website.

Termijn

Duurt het te lang voordat de gemeente Groningen een besluit neemt over uw (zorg)aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u de gemeente daarop aanspreken met de Wet dwangsom.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit dat u heeft gekregen? Of heeft bijvoorbeeld uw buurman een besluit gekregen dat ook voor u gevolgen heeft? Op Bezwaar maken tegen een gemeentebesluit leest u hier meer informatie over.

Voorlopige voorziening

Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen
Telefoon:  088 361 13 38
Fax: 088 361 02 26

Twijfels over zorg melden

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo en jeugdzorg. Twijfelt u aan de kwaliteit bij een zorgaanbieder of is er mogelijk sprake van misbruik van zorggeld? Meld het bij de gemeente.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.