Klachtenformulier

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door WIJ Groningen? Of door het WIJ-team? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker onbeleefd is? En komt u er samen  niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris via dit formulier.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.