VEELGESTELDE VRAGEN TEGEMOETKOMING HUISHOUDELIJKE HULP 2017

Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld?

Alle mensen die door een beperking  niet in staat zijn zelf of met hun huisgenoten hun huishouden te doen, maar wel zelf hulp kunnen regelen.

Wat houdt de tegemoetkoming in?

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor huishoudelijke hulp. Hoe lager uw inkomen, hoe minder u zelf hoeft te betalen.

Hoe lang blijft de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming geldt voor het lopende jaar, dus vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Over 2018 kan de gemeente nog geen duidelijkheid geven. Informatie daarover volgt in de loop van 2017.

Hoeveel uur kan ik tegen het lage tarief inkopen?

De tegemoetkoming geldt voor maximaal 2,5 uur per week. U kunt dit per maand naar eigen inzicht verdelen. Bijvoorbeeld de ene week drie uur en de andere week twee uur. U maakt daarover zelf afspraken met uw aanbieder. Gemiddeld 2,5 uur per week is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen om minder uren huishoudelijke hulp per week in te zetten.

Mag ik ook meer uren inkopen?

Als u meer uren wilt inkopen dan kan dat. U krijgt dan voor deze extra uren geen vergoeding van de gemeente. U betaalt voor die extra uren dus het volle uurtarief. Ook daar maakt u zelf afspraken over met uw aanbieder.

Waar koop ik de hulp in?

U kunt de tegemoetkoming alléén krijgen als u kiest voor huishoudelijke hulp bij een van de zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten. De lijst met zorgaanbieders waaruit u kiezen kunt vindt u in het kader rechtsboven op deze pagina.

Hoeveel moet ik betalen?

Wat u per uur zelf moet betalen hangt af van uw inkomen en leefsituatie.

 •  Onder inkomen verstaan we: loon, pensioen, lijfrente, bijstandsuitkering,  AOW, alimentatie, arbeidsongeschiktheidsuitkering, studiefinanciering of onderhuur. Soms is uw inkomen één van deze zaken. Soms meer. Bijvoorbeeld wanneer u AOW èn pensioen heeft. Wat telt niet mee? Vakantie-uitkering, kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.
 • Met leefsituatie bedoelen we: of u al met pensioen bent of nog niet, en of u getrouwd bent of samen woont of dat u alleen woont.U bent met pensioen als u een AOW en/of aanvullend pensioen hebt.

Aan de hand van de tabel kunt u zelf zien hoe de tegemoetkoming er in uw situatie uit ziet.
Hoe werkt deze tabel:

 1. zoek in de linker kolom de situatie die voor u geldt;
  • woont u alleen of niet,
  • bent u met pensioen of niet.(u bent met pensioen als u een AOW en/of aanvullend pensioen hebt)
 2. zoek vervolgens rechts daarvan uw (netto) inkomen;
 3. kies uw situatie en volg vanuit het gekozen vak de rij verticaal  naar beneden tot u bij de tegemoetkoming uitkomt.

Tegemoetkoming kosten

Met pensioen

Ik ben met pensioen en ik woon alleen.Mijn inkomen is niet hoger dan €1259,- netto per maand.Mijn inkomen ligt tussen €1260,- en €1364,- netto per maand   Mijn inkomen is hoger dan €1364,- netto per maand

Ik ben met pensioen en ik ben getrouwd/ woon samen.Ons gezamenlijk inkomen is niet hoger dan €1720,- netto per maand.Ons gezamenlijk inkomen ligt tussen €1721,- en €1863,- netto per maand. Ons gezamenlijk inkomen is hoger dan €1863,- netto per maand.

NIET met pensioen

Ik ben nog niet met pensioen en ik woon alleen.Mijn inkomen is niet hoger dan €1121,- netto per maand.Mijn inkomen ligt tussen €1122,- en €1214,- netto per maand.Mijn inkomen is hoger dan €1214,- netto per maand.
Ik ben nog niet met pensioen en ik ben getrouwd/ woon samen.Ons gezamenlijk inkomen is niet hoger dan €1601,- netto per maand.Ons gezamenlijk inkomen ligt tussen €1602,- en €1734,- netto per maand.Ons gezamenlijk inkomen is hoger dan €1734,- netto per maand.

Tegemoetkoming 2017

ABC

U betaalt de aanbieder zelf € 1,20 per uur. De gemeente betaalt de aanbieder de rest van het uurloon.U betaalt de aanbieder zelf € 3,60 per uur. De gemeente betaalt de aanbieder de rest van het uurloon.U betaalt de aanbieder zelf
€ 7,80 per uur. De gemeente betaalt de aanbieder de
rest van het uurloon.

Hoe weet ik of  ik in aanmerking kom voor een tegemoetkoming?

U maakt een afspraak met het WIJ-team bij u in de buurt. Op wij.groningen.nl ziet waar een WIJ team bij u in de buurt is. Een medewerker van het WIJ-team bekijkt of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming vult u samen een aanvraagformulier in. Daar moet een kopie van uw (gezamenlijke) bewijs van inkomen bij. Het is handig dat u dit meeneemt als u naar het WIJ team of het Zorgloket gaat.

Hoe kom ik aan een aanvraagformulier?

Als u een afspraak maakt bij het Wij-team bij u in de buurt en de WIJ-medewerker is van mening dat u in aanmerking kunt komen voor de tegemoetkoming, dan zal deze u een aanvraagformulier meegeven. Zo nodig kan de WIJ-medewerker het formulier samen met u invullen. Behalve het formulier moet u ook een bewijs van inkomen inleveren.

Wat bedoelt de gemeente met een bewijs van inkomen?

Op het inkomensbewijs moet te zien zijn wat u netto per maand aan inkomsten ontvangt.
Dat staat op bijvoorbeeld een loonstrook, een uitkeringsbewijs of bankbijschrijving.
Het gaat daarbij om de laatste maand (de maand voorafgaand aan de maand waarin u vraagt of u in aanmerking komt voor een  tegemoetkoming).
Let op: dus geen jaaropgave of belastingaangifte.

Bent u een zelfstandige ondernemer? Stuur dan een voorlopige aanslag van de belasting van het laatste jaar.

Wat gebeurt er nadat ik het formulier heb ingevuld?

De gemeente

 • Aan de hand van het aanvraagformulier en het bewijs van inkomen bepaalt de gemeente hoe hoog uw tegemoetkoming is. U ontvangt daarover een brief.
 • De gemeente geeft door aan de aanbieder waarvoor u hebt gekozen en dat u een tegemoetkoming krijgt.


U en de aanbieder

 • U hoeft eerst nog niets te doen. De aanbieder neemt contact met u op.
 • U maakt dan zelf met de aanbieder afspraken over hulp.
 • De eigen kosten moet u zelf rechtstreeks aan de aanbieder betalen. Ook daarover maakt u afspraken met de aanbieder.
 • Het deel dat de gemeente betaalt wordt verrekend tussen de gemeente en de aanbieder.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.