HUISHOUDELIJKE HULP

Huishoudelijke hulp moet u zelf regelen en betalen. Bij een laag inkomen krijgt u eventueel een deel van kosten vergoed.

Algemene voorziening

Sinds 1 januari 2016 wordt huishoudelijke hulp door de gemeente gezien als een algemene voorziening.

Een algemene voorziening is hulp of ondersteuning die u zelf kunt regelen. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de gemeente of een andere organisatie. Iedereen kan zonder verwijzing van arts of gemeente van een dergelijke voorziening gebruik maken. Dit betekent wel dat u de eventuele kosten van deze hulp of ondersteuning zelf moet betalen.

Ook voor hulp in het huishouden geldt dat er geen indicatie nodig is om de gewenste hulp via een thuiszorgorganisatie te regelen. Iedereen die dat wil kan huishoudelijke hulp inkopen. Een thuiszorgorganisatie is immers niets anders dan een commercieel bedrijf. Als u hulp wilt, willen zij dat graag leveren. Of u de nodige hulp ook zelf kunt betalen is een andere vraag.

Tegemoetkoming

Bent u wel in staat om zelf uw huishoudelijke hulp in te kopen via een thuiszorgorganisatie (of een particuliere hulp) maar is uw inkomen te laag om de kosten daarvan te kunnen opbrengen dan komt u misschien wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen. De tegemoetkoming geldt (voorlopig) alleen voor 2017.

Maatwerkvoorziening

Of iemand ook daadwerkelijk in staat is om de noodzakelijke hulp zelf te regelen zal tijdens een gesprek met een consulent worden vastgesteld. Voor mensen die echt niet in staat zijn zelf hun huishouden te (laten) regelen of die veel en/of complexe hulp nodig hebben, blijft maatwerk vanuit de Wmo bestaan. Deze maatwerkvoorziening valt niet langer onder Huishoudelijke hulp maar wordt gezien als een vorm van (lichte) Begeleiding.

Algemene voorziening Was- en strijkservice

Ziet u geen kans om zelf uw was- en strijk te doen? De gemeente Groningen kent de algemene voorziening Was-en strijkservice. Deze algemene voorziening biedt u de mogelijkheid om uw was-en strijkwerk uit te besteden aan de Was- en strijkservice van Wij(k)werken.

Van de service kan gebruik worden gemaakt door inwoners van Groningen, met een eigen bijdrage van € 5,- per keer. Meer informatie vindt u in de folder van WIJ(k)werken. (pdf 6MB)

De service is speciaal bedoeld als aanvulling op de algemene voorziening huishoudelijke hulp. Maar ook zonder huishoudelijke hulp kan men gebruik maken van deze  service. Er is dan wel, net als bij de algemene voorziening huishoudelijke hulp, een lichte toets van een WIJ-consulent nodig. De contactgegevens van het WIJ-team bij u in de buurt vindt u onder WIJ in de wijk.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.