VERORDENINGEN EN NADERE REGELS GEMEENTE GRONINGEN

Wilt u meer weten over het beleid van de gemeente Groningen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Jeugdwet?

Dit beleid is vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen en de Verordening jeugdhulp gemeente Groningen.
Deze verordeningen bevatten het Groninger beleid op hoofdlijnen. In de Nadere regels is dit beleid uitgewerkt. Zo zijn er Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen en de Nadere regels jeugdhulp gemeente Groningen.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.