UW PRIVACY EN BESCHERMING VAN (PERSOONS)GEGEVENS

Wij vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers netjes met uw gegevens omgaan. Daarom hebben de verschillende organisaties die in het WIJ-team werken en de gemeente afspraken hierover gemaakt.

Deze afspraken staan in het privacy-protocol (pdf 1,6 MB) dat hoort bij het convenant dat de gemeente heeft afgesloten met deze organisaties. En dat is op haar beurt weer een lijst met alle afspraken die gemaakt zijn over de samenwerking in de wijk.

Om het u makkelijk te maken hebben we de belangrijkste afspraken over uw privacy en de bescherming van (persoons)gegevens voor u samengevat in een folder. De tekst van deze folder leest u hieronder. U kunt de folder ook ophalen bij het wijteam bij u in de buurt.

Uw privacy en bescherming van (persoons)gegevens


Voor uw privacy houden we bij de WIJ-teams de volgende regels aan:

  • We gebruiken alleen (persoons)gegevens die te maken hebben met uw vraag. Deze gegevens zijn echt nodig om uw vraag te beantwoorden.
  • We vertellen duidelijk wat we met uw vraag doen: alles gebeurt in overleg.


Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om u zo goed mogelijk te helpen en uw vraag te beantwoorden, hebben wij gegevens van u nodig. Uw gegevens komen in de computer. Onze medewerker bespreekt met u welke gegevens dat zijn.

Toestemming

Soms is het nodig of beter om uw vraag te laten beantwoorden door iemand die niet bij het team hoort. Dan vragen we uw toestemming voor het doorgeven van de gegevens. Dat doen we ook als we informatie moeten opvragen bij een andere organisatie. U mag uw toestemming voor het gebruiken van uw gegevens op elk moment weer intrekken. Maar dat kan betekenen dat het moeilijker wordt om u te helpen. Zeker als het gaat om noodzakelijke gegevens.

Alleen als het echt niet anders kan, gebruiken we gegevens zonder dit eerst met u te bespreken. Bijvoorbeeld bij levensgevaar.

Gegevens bekijken

Alleen de mensen die aan uw vraag werken, mogen uw gegevens zien. Wie dat zijn, hangt van de vraag af. De medewerker die met uw vraag aan de slag gaat, kan al uw gegevens zien. Dit is nodig omdat deze medewerker uw situatie moet beoordelen. Hij of zij beslist of er nog iemand anders naar uw vraag moet kijken. Bijvoorbeeld iemand die meer weet van de zorg die u misschien nodig heeft. Deze medewerker mag dan alleen de gegevens bekijken die hij of zij moet weten om te kunnen helpen.

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen neemt uw vraag op in de administratie en zorgt dat u geholpen wordt. De gemeente krijgt daarvoor alleen de gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij niet om vertrouwelijke informatie over u.

Computer

Om goede hulp te kunnen geven, verwerken de medewerkers alle informatie in een goed beveiligd computersysteem. In de computer houden ze bij hoe het met u, uw kind of uw gezin gaat. Alleen de mensen waar u hulp van krijgt, mogen deze gegevens bekijken. Ook zij mogen niet alle gegevens bekijken. Ze zien alleen de gegevens die nodig zijn voor de hulp die zij geven. We kijken ook regelmatig of de computer nog wel goed beveiligd is.

Afspraken

Het is erg belangrijk dat de medewerkers netjes met uw gegevens omgaan. Daarom hebben de gemeente en de verschillende organisaties die in het team werken afspraken gemaakt. Ook gebruiken de medewerkers een privacyprotocol. Dat is een lijst van afspraken waaraan de medewerkers van het WIJ-team zich moeten houden bij uw gegevens. De gemeente heeft deze lijst gemaakt.

Wil u weten welke gegevens wij van u hebben?

Vraag dit dan aan de medewerker van het WIJ-team. Bij kinderen onder de 16 jaar kunnen de ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger hierom vragen. Ben je 16 jaar of ouder? Dan mogen jouw ouders of jouw wettelijke vertegenwoordigers alleen weten welke gegevens wij hebben als je hier zelf toestemming voor geeft.

Fout?

Denkt u dat er een fout in uw gegevens staat? Of ontbreekt er volgens u iets? Laat dit het WIJ-team dan weten. Doe dit ook als wij gegevens hebben die volgens u niets met de vraag te maken hebben. Vraag de medewerker van het WIJ-team dan om de gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Bespreek dit dan met de medewerker die uw vraag behandelt. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van de gemeente. Schrijf kort op waarover u niet tevreden bent en waarom. Stuur dit naar:

  • Klachtenfunctionaris Sociaal Domein
  • Postbus 400
  • 9700 AK Groningen

Bewaren

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang dat is, verschilt per situatie. Meestal bewaren we gegevens tot dat u weer (zelfstandig) verder kunt.

Meer informatie over privacy

Meer informatie over privacy en uw rechten staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.