GELUIDSOPNAME VAN EEN (KEUKENTAFEL) GESPREK

Het is toegestaan om een geluidsopname* van het (keukentafel)gesprek te maken mits men dat in alle openheid en eerlijkheid doet. Dit geldt ook voor telefoongesprekken. Daarvoor hanteren wij de volgende spelregels:

  • U maakt vooraf duidelijk bekent dat u het gesprek wilt opnemen.
  • U laat duidelijk zien en merken wanneer u de opname begint en beëindigt.
  • U bent verplicht uw gesprekspartner(s) een kopie van de opname te geven als daar om gevraagd wordt.
  • U mag niet knippen of plakken in de geluidsopname (of een kopie daarvan).
  • U mag de geluidopname (of een kopie daarvan) niet zonder toestemming van het WIJ-team/de WIJ medewerker aan iemand anders geven of openbaar maken.

*Het maken van beeldopnamen is echter niet toegestaan.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.