BELEID

Het beleid van de gemeente over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.