WAT DOET WIJ?

WIJ Groningen bestaat uit 17 WIJ-teams in de gemeente Groningen. De WIJ-teams zijn er voor iedereen. Voor jong en oud, voor arm en rijk, van -9 maanden tot 110 jaar. Voor iedereen die even niet zelf verder kan. Of gewoon een goed idee voor de wijk heeft. Voor vragen die te maken hebben met het ouder worden net zo goed als voor vragen over opvoeden en zorg. Van eenvoudige opvoedvragen tot multiproblem gezinnen.
 • Over WIJ

  Waarvoor kunt u bij het WIJ-team aankloppen?

 • Wie zorgt voor wat?

  Wie is verantwoordelijk voor welke ondersteuning?

 • Beleid

  Het beleid van de gemeente over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

 • Klachten

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door WIJ Groningen? Of door het WIJ-team? En komt u er samen niet uit?

 • Privacy

  WIJ Groningen beschermt uw persoonsgegevens.

 • WIJ-raad

  De WIJ-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan WIJ Groningen over zaken die bewoners en WIJ Groningen raken.

 • Films

  Korte films over WIJ

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.