WAT DOET WIJ?

WIJ Groningen is de overkoepelende naam voor 13 sociale wijkteams in de gemeente Groningen. Het Zorgloket, Centrum voor Jeugd en Gezin en Stip werken samen onder de naam WIJ Groningen. Voor zorg, ondersteuning en ontmoeting dichtbij huis.
 • Over WIJ

  Waarvoor kunt u bij het WIJ-team aankloppen?

 • Wie zorgt voor wat?

  Wie is verantwoordelijk voor welke ondersteuning?

 • Beleid

  Het beleid van de gemeente over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

 • Meldingen en klachten

  Hebt u een klacht of duurt het te lang voordat de gemeente Groningen een besluit neemt? Of bent u het niet eens met het besluit dat u heeft gekregen?

 • Proef mijndossier

  WIJ Groningen organiseert in samenwerking met de gemeente Groningen het proefproject ‘Online inzage eigen dossier.

 • Films

  Korte films over WIJ

 • WIJ-raad

  De WIJ-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting WIJ over zaken die bewoners en de stichting raken.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.