WIJ-teams houden het hoofd koel

In deze bijzondere tijd kunnen we ons voorstellen dat meer mensen een beroep doen op de WIJ-teams. Hoe gaat het nu? En komen er meer vragen binnen? Dat vroegen we aan Nienke Pol, zij zit achter de telefoon voor de teams WIJ Korrewegwijk, WIJ Oosterparkwijk en WIJ Schilderswijk/centrum.

Voedselbank

Nienke bevestigt dat de inwoners de weg naar het WIJ-team goed kunnen vinden. Maar of de telefoon de hele dag roodgloeiend staat? Och, dat valt dan ook wel weer mee. Veel vragen staan los van de coronacrisis, vertelt Nienke. Het gaat dan bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp of de meerkostenregeling voor chronisch zieken.

Wat wel opvalt is de toenemende vraag over de Voedselbank. ‘Mensen met een tijdelijk of 0-urencontract verliezen van het ene op het andere moment hun baan. Ze moeten een uitkering aanvragen. Maar hier gaat een aantal weken overheen voordat de ww- of bijstandsuitkering wordt uitbetaald. Hierdoor kunnen mensen in financiële problemen komen’. Een enkele keer krijgt Nienke vragen over eenzaamheid.

Foto door Henk Tammens

Goed geoliede machine

Als allround medewerker is Nienke van alle markten thuis. Haar eerder opgedane ervaring in de entree van het WIJ-team komt haar hierbij goed van pas. ‘De meeste vragen kunnen we vrij snel beantwoorden. Antwoorden die we niet paraat hebben kunnen we vaak wel vinden in de databank. Als dit ook niet lukt, dan kunnen we terecht bij de thuiswerkende, meer specialistische, collega’s. Het is een redelijk geoliede machine’, aldus Nienke. Normaal zitten alle 30 collega’s bij elkaar op kantoor. Nu werkt het leeuwendeel thuis en zitten er nog maar 8 medewerkers in ‘de frontlinie’. Het WIJ-team is voortdurend zichtbaar in de wijk. De maatschappelijk werkers en maken dagelijks hun ronde, samen met de wijkagenten.

Naar elkaar omkijken

Nienke is onder de indruk van de zelfredzaamheid van mensen en hoe er naar elkaar om gekeken wordt. Daarbij worden er in de wijken veel activiteiten georganiseerd. Door mensen van WeHelpen en Humanitas, maar zeker ook door de inwoners zelf. Er zijn whatsapp-groepen opgestart en er wordt gezongen in de wijk. ‘Mensen letten op elkaar, het lijkt wel of we 50 jaar zijn teruggeworpen in de tijd’, zo ervaart Nienke het.

Liever persoonlijk 

Het merendeel van de contacten verloopt via de telefoon. Dit maakt het werk soms lastiger. ‘Als je elkaar persoonlijk treft praat dat toch makkelijker. Je kunt mensen dan ook beter uitleggen als ze recht hebben op iets, waaraan ze zelf niet hadden gedacht’. Huisbezoeken worden alleen afgelegd als het echt niet anders kan.

Nienke benadrukt dat mensen met alle vragen terecht kunnen bij het WIJ-team. ‘Foute vragen bestaan niet, en als wij niet kunnen helpen gaan we op zoek naar iemand die dat wel kan. Ook als je het gevoel hebt dat er iets ontbreekt in onze dienstverlening, meld het ons’.

Nienke hoopt dat de lock-down snel kan worden afgeschaald, al was het alleen maar vanwege de contacten met bewoners en collega’s die ze best wel mist.