Twee teams onder één dak

Onder één dak
WIJ Oosterparkwijk verhuisde in december 2017 van het Treslinghuis naar een kleiner onderkomen aan de Gorechtkade 8. Veel van de activiteiten van het WIJ-team, zoals het financiële spreekuur, kinderactiviteiten en kookworkshops, werden toen tijdelijk ondergebracht bij organisaties in de wijk zoals Bie de Buuf en de speeltuinverenigingen. Met de verhuizing worden vrijwel alle activiteiten weer op één centrale plek georganiseerd. Ook het eerder aan de Resedastraat gevestigde consultatiebureau zal naar de Heesterpoort gaan.

Pop-up locaties
De verhuizing van WIJ Schilderswijk/centrum betekent een vertrek uit de Oosterstraat. Om goed bereikbaar te blijven worden extra inloopuren op pop-up locaties georganiseerd. Zo kunnen mensen bij naschoolse opvang Huis de B en het buurtcentrum van Oranjewijk binnenlopen. Daarnaast wordt er bij de Kostersgang een inloopuur georganiseerd voor dak- en thuislozen.

Donderdag 31 oktober 2019 werd het nieuwe pand feestelijk geopend door wijkwethouder Carine Bloemhoff!