Jeugd

Jeugdhulp

Eigenlijk moeten alle jongeren kunnen opgroeien in een veilige leefomgeving. Maar dat lukt niet altijd. En soms kunnen er zulke ernstige, complexe moeilijkheden ontstaan, dat hulp op maat nodig is. Liefst dicht bij huis. Hulp voor de jongeren zelf, of voor het gezin waarbinnen ze opgroeien. Ouders of verzorgers kunnen problemen hebben met opvoeden. Er kunnen psychische problemen spelen, of er is een verstandelijke beperking. Daarom is er jeugdhulp. Voor jongeren tot 18 jaar, en degenen die direct met ze te maken hebben.

Of je nu gewoon eens wilt praten over jouw persoonlijke situatie, of acuut om hulp verlegen zit: je kunt met je vragen terecht bij het WIJ-team in de buurt. Voor advies of concrete ondersteuning. Wij zijn er voor jou: om mee te denken en je verder te helpen, als dat nodig is. Samen zoeken we het uit.

Onze jeugdhulpverleners willen allereerst meehelpen om problemen te voorkómen. Daar ligt de focus. Belangrijk is dat je zelf weer verder kunt, met zo min mogelijk ondersteuning. Hoe minder hulp van buitenaf, des te beter.

Vragen over basis jeugdhulp bij WIJ Groningen

U kunt met uw kinderen terecht bij onze WIJ-locaties zonder een indicatie van een huisarts. We kunnen u ondersteunen met begeleiding en lichte behandeling. Met onze basis jeugdhulp organiseren wij ondersteuning bij u in de buurt. Dichtbij de leefwereld van uw gezin en kinderen.

Samen met u kijken we naar de behoefte van uw gezin. We stellen een plan op waarbij u zelf de regie houdt. Dit doen we zoveel mogelijk uw eigen omgeving en met bijvoorbeeld familie, kennissen, vrienden of buren (wij noemen dit netwerk). Na het bespreken van het plan gaat u hier zelf mee aan de slag. Voor vragen kunt u bij ons terecht. Gaat het niet helemaal goed, dan adviseren we u hoe het anders kan. Daarna kunt u zelf weer verder vooruit.

Dan kijken we opnieuw met u welke ondersteuning uw kinderen nodig hebben. Heeft uw gezin nog ondersteuning nodig? Dan zorgen we samen met uw huidige aanbieder voor een goede overdracht.

Dan verandert er voor u nog niets. Pas zodra uw huidige indicatie voor lichte jeugdhulp afloopt kijken we opnieuw met u welke ondersteuning uw gezin nodig heeft.

Specialistische jeugdhulp

Dus als het kan, blijft het bij lichte hulp. Maar als het moet kunnen we specialistische zorg bieden. Met jou samen bekijken we de situatie. Wat je zelf kunt doen, binnen het gezin, en wellicht met hulp van familie of bekenden. Of er toch nog meer hulp nodig is, en in welke vorm dan. Bij ingewikkelde problemen kunnen we doorverwijzen naar een jeugdhulpaanbieder. Dat noemen we specialistische jeugdhulp.

Net als het WIJ-team kan ook een arts je doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Is er zo’n doorverwijzing, dan hoef je geen eigen bijdrage betalen. Jeugdhulp valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Al deze dingen zijn geregeld in de Jeugdwet. Meer uitleg over de Jeugdwet vind je hier. Het is een belangrijke wet: ook huiselijk geweld, kinderbescherming en jeugdreclassering komen erin aan de orde.