Huishoudelijke hulp

Per 1 januari 2023: vier organisaties huishoudelijke hulp
De gemeente en WIJ Groningen vinden goede huishoudelijke hulp erg belangrijk. Daarom werken we met ingang van 1 januari 2023 met vier organisaties:

  • Emile/Tzorg (combinatie) in Centrum/Oude Wijken
  • AtHomeFirst in West
  • Wijkzorg Comfort in Oost, incl. Ten Boer
  • ZINN in Zuid, incl. Haren

De vier organisaties en hun medewerkers gaan elk in één gebied werken. Hierdoor kennen ze het gebied en de beschikbare voorzieningen. Ze weten hoe en naar wie ze u kunnen doorverwijzen. Ook werken ze nauw samen met de WIJ-teams én met andere partners in de gebiedsteams. Bijvoorbeeld WMO Begeleiding, eerstelijnszorg en de was- strijkservice. Dit maakt dat we samen sterker zijn in het gebied.

De gemeente bekijkt samen met deze vier nieuwe organisaties, WIJ Groningen en een bemiddelaar hoe we alles zo goed en soepel mogelijk kunnen laten verlopen voor u. Mocht er iets voor u veranderen? Dan hoort u dit rechtstreeks van de gemeente. Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met WIJ team bij u in de buurt. 

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?
Bijvoorbeeld iemand die u helpt met schoonmaken? Of iemand die helpt opruimen, of de afwas doet? Heeft u geen huisgenoten die het zouden kunnen doen? Dan kunt u natuurlijk gewoon zelf een schoonmaakhulp inhuren. Vaak weten buren of kennissen wel iemand. Misschien staat er een advertentie in de krant, of hangt er een kaartje in de supermarkt. Wellicht zijn familie of kennissen bereid om geregeld een handje toe te steken.

Zelfstandig wonen op eigen kracht
Het is goed als u zelfstandig thuis kunt wonen. Zo lang mogelijk, ook als het huishouden niet meer helemaal op eigen kracht te doen is. Daarom kunt u een beroep doen op de gemeente als u het echt niet redt.

Keukentafelgesprek
Denkt u dat u huishoudelijke hulp vanuit de gemeente nodig heeft, neem dan contact op met uw WIJ-team om een afspraak te maken voor een ‘keukentafelgesprek’. Er komt dan een WIJ-medewerker bij u thuis, zodat jullie samen kunnen doorspreken hoe de situatie is en wat u precies nodig hebt.

Maatwerk
Huishoudelijke hulp is maatwerk. Er wordt dus goed gekeken naar wat u zelf nog kunt doen. Als huisgenoten, kennissen of vrijwilligers u wat werk uit handen kunnen nemen, des te beter. Vaak zijn er diensten in de buurt waarvan u gebruik kunt maken. Pas als u het met zulke ondersteuning niet klaarspeelt, komt een gemeentelijke voorziening in beeld. Daarom komt een WIJ-medewerker bij u thuis: in dat gesprek komt aan bod of, en hoe u het best ondersteund kunt worden. Ook de aanvraag kunnen jullie dan samen in orde maken. Meer informatie vindt u hieronder bij de veel gestelde vragen.

Iemand die met u meedenkt
Het heeft voordelen om iemand in vertrouwen te nemen, die met u mee kan denken. Bij het gesprek en als er brieven komen. Vraag daarvoor iemand uit uw kennissenkring, een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Als u geen geschikt persoon kunt vinden, laat het ons dan weten. Dan brengen wij u in contact met iemand die u onafhankelijk terzijde kan staan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wat verandert er voor u in 2023?

U krijgt huishoudelijke hulp via de gemeente Groningen. WIJ Groningen en de gemeente vinden goede huishoudelijke hulp erg belangrijk. Daarom gaan we vanaf 1 januari 2023 met vier organisaties werken, die het werk per gebied verdelen. Omdat de huishoudelijk medewerkers van deze vier organisaties het gebied kennen, kunnen ze makkelijker inspelen op uw vragen.

U heeft al huishoudelijke hulp

In bijgaand overzicht staat welke organisatie vanaf 1 januari 2023 in welk gebied werkt.

Centrum/ Oude Wijken West Oost (incl. Ten Boer) Zuid (incl. Haren)
Korreweg
Oosterpark
Schilderswijk
Hoogkerk
Selwerd
Vinkhuizen
Beijum
Lewenborg
Ten Boer
Corpus den Hoorn
De Wijert
Rivierenbuurt
Haren
Emile Thuiszorg B.V.
Tzorg (Combinatie)
AtHomeFirst Wijkzorg Comfort Stichting ZINN

Loopt de periode met de aan u toegekende uren af? Pas dan neemt u, zoals u gewend bent, contact op met het WIJ-team in uw wijk.

Wilt u graag dat iemand meedenkt over welke zorg of hulp u kunt gebruiken? Dan kunt u iemand vragen die u ondersteunt en voor uw belangen opkomt. Dit noemen we onafhankelijke cliëntondersteuning. Zij kunnen ook met u meegaan naar een gesprek als u dit wilt. U kunt hiervoor bellen met MEE Noord via 06-31670021 óf OCO Tinten 050-3055234.

De organisatie waar u nu hulp van krijgt blijft na 1 januari 2023 voor de gemeente Groningen werken

De organisatie van wie u nu huishoudelijke hulp krijgt blijft ook na 1 januari huishoudelijke hulp bieden in onze gemeente. U houdt tot, maar ook ná 1 januari 2023, voor hetzelfde aantal uren recht op huishoudelijke hulp. Loopt de periode met de aan u toegekende uren af? Pas dan neemt u, zoals u gewend bent, contact op met het WIJ-team in uw wijk.

De organisatie van wie u nu huishoudelijke hulp krijgt blijft. Dus de zorg kan door dezelfde medewerker worden gegeven vanuit de organisatie van wie u nu huishoudelijke hulp krijgt.

Werkt de organisatie waar u nu hulp van krijgt vanaf 1 januari 2023 in een ander gebied dan waar u woont? Dan blijft de organisatie van wie u nu huishoudelijke hulp krijgt dat doen, ook al woont u in een ander gebied. U blijft bij die organisatie vanaf 1 januari 2023. Zo proberen we er toch voor te zorgen dat u hulp blijft krijgen van degene die nu ook bij u komt.

Dit verandert alleen als u aangeeft niet verder te willen met degene die bij u thuiskomt, deze persoon uit dienst treedt of verhuist naar een ander gebied. Als dat niet geval is dan blijft u bij die organisatie vanaf 1 januari 2023.

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat u de hulp blijft krijgen van degene die nu ook bij u thuiskomt. Als u voor 1 januari 2023 verhuist naar een ander gebied, dan blijft de organisatie van wie u nu huishoudelijke hulp krijgt dat doen, ook al woont u in een ander gebied. Als u na 1 januari 2023 verhuist naar een ander gebied dan komt u terecht bij de organisatie die de huishoudelijke hulp regelt in het gebied waar u naartoe verhuist.

Loopt de periode met de aan u toegekende uren af? Pas dan neemt u, zoals u gewend bent, contact op met het WIJ-team in uw wijk.

Wilt u graag dat iemand meedenkt over welke zorg of hulp u kunt gebruiken? Dan kunt u iemand vragen die u ondersteunt en voor uw belangen opkomt. Dit noemen we onafhankelijke cliëntondersteuning. Zij kunnen ook met u meegaan naar een gesprek als u dit wilt. U kunt hiervoor bellen met MEE Noord via 06-31670021 óf OCO Tinten 050-3055234.

De organisatie waar u nu hulp van krijgt stopt na 1 januari 2023 in de gemeente Groningen

Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor u. U houdt tot, maar ook na 1 januari 2023, voor hetzelfde aantal uren recht op huishoudelijke hulp. Wat verandert is dat vanaf 1 januari 2023 één organisatie de huishoudelijke hulp regelt voor het gebied waarin u woont. Dit is een andere organisatie dan die nu de huishoudelijke hulp aan u levert. Het is daarom mogelijk dat het tijdstip en de dag waarop u hulp krijgt verandert ná 1 januari 2023.

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat u de hulp blijft krijgen van degene die nu ook bij u thuiskomt. Daarom kijken we voor 1 januari 2023 samen met de organisatie die u nu huishoudelijk hulp biedt of degene die nu ook bij u thuiskomt dat kan blijven doen in 2023. We willen graag dat degene die bij u thuiskomt bij u blijft en dat degene gaat werken voor één van de vier organisaties waar we vanaf 1 januari 2023 mee verder gaan. U gaat als cliënt dan mee naar die organisatie waar degene die bij u thuiskomst als werknemer in dienst treedt. Daardoor kan het tijdstip en de dag waarop u de hulp krijgt mogelijk wel veranderen.

Dus u valt als cliënt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder in het gebied waar u woont, tenzij u als cliënt bij een medewerker wilt blijven die kiest voor een ander gebied en dus een andere aanbieder. U gaat als cliënt mee naar die organisatie vanaf 1 januari 2023.

Degene die bij u thuiskomt werkt bij een organisatie waar de gemeente Groningen mee stopt. We bieden degene die bij u thuiskomt aan om over te gaan, als ze dat willen, naar één van de organisaties (Stichting ZINN, Emile Thuiszorg, Wijkzorg comfort of AtHomeFirst), waar de gemeente Groningen vanaf 1 januari mee verder gaat. Ze krijgen dan een nieuwe werkgever, maar houden dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij hun oude werkgever. Ze kunnen dan bij u thuis blijven komen voor de huishoudelijk hulp.

Algemene vragen over huishoudelijke hulp

Maak een afspraak met het WIJ-team. Een WIJ-medewerker komt bij u thuis om met u te bespreken wat er in uw situatie mogelijk is en welke ondersteuning u nodig heeft. U kunt in dat gesprek van alles aankaarten, bijvoorbeeld ook of u het redt met eten koken, met de boodschappen of met wassen en strijken. Vaak zijn daar goede oplossingen voor te verzinnen. Daarnaast gaat het er natuurlijk om dat u in een redelijk schoon en leefbaar huis kunt wonen. Stap voor stap nemen jullie alles samen door.

Het is fijn als u zelf de regie hebt over het huishouden: dan loopt het naar uw zin. Sommige mensen hebben er moeite mee om hun huishouden goed te organiseren en te plannen. Die hebben dus ook nodig dat vanuit de huishoudelijke hulp wordt meegedacht over wat er wanneer moet gebeuren. Dat maakt veel verschil: daarom is het een belangrijk punt bij het inschatten van uw situatie.

Huishoudelijke hulp is een Wmo-voorziening op maat. Daarvoor geldt in principe de gewone eigen bijdrage. Voor 2022/2023 is die vastgesteld op 19 euro per periode van 4 weken. Met de WIJ-medewerker kunt u bepraten waar dit in uw persoonlijke situatie op neerkomt en hoe de betaling in z’n werk gaat.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt een besluit. Daarover krijgt u een brief. Als u voor huishoudelijke hulp in aanmerking komt, gaat het verder tussen u en de organisatie die in uw gebied werkt. Zij hebben ook bericht gekregen en nemen contact met u op om concrete afspraken te maken. U hoeft dus zelf eerst nog niets te doen.