Samen bouwen aan een inclusief WIJ Groningen

WIJ Groningen wil dat iedere Groninger erbij hoort en mee kan doen, ongeacht de verschillen. Dat geldt ook voor onze eigen organisatie. Om ons nog explicieter in te zetten voor diversiteit & inclusie ondertekent WIJ Groningen het Charter Diversiteit.

In de gemeente Groningen wonen veel verschillende inwoners. WIJ Groningen wil zo goed mogelijk aansluiten bij alle mensen. Daarom moeten we ons extra inzetten voor een inclusieve samenleving, maar ook een inclusieve organisatie. Deze missie geldt voor onze WIJ-teams, de basis jeugdhulp én ook de ondersteunende afdelingen. Diversiteit is een waardevolle toevoeging binnen onze teams. Daarom gaan we aan de slag met diversiteit & inclusie.

Charter Diversiteit
Ons directie- en managementteam staan volledig achter deze missie. Daarom tekenen wij de intentieverklaring Charter Diversiteit op 28 maart in het Kielzog in Hoogezand. De volgende noordelijke organisaties ondertekenen ook het Charter Diversiteit: WerkPro, ProFacto, gemeente Midden-Groningen, Ronald McDonald Kinderfonds en het Noorderpoortcollege.

Wat houdt het Charter Diversiteit in?
Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring waarmee WIJ Groningen zegt als werkgever te willen werken aan diversiteit en inclusie. SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt ons om deze missie te realiseren. Dat doen zij voor alle organisaties die het Charter Diversiteit ondertekenen.

Onze stappen
De eerste prioriteit ligt bij ons werving- en selectiebeleid en het delen van kennis. Daarvoor maken we een plan van aanpak in samenwerking met medewerkers, de ondernemingsraad en de WIJ-raad. Over een half jaar moet het conceptplan gereed zijn. Ary Bosker en Jan Bert van der Slijk leiden dit proces en stellen binnenkort een werkgroep samen waarin alle afdelingen zoveel mogelijk zijn vertegenwoordigd. Jaarlijks verantwoorden wij ons over de gestelde doelstellingen.

Voorbereiding op een divers en inclusief WIJ Groningen
In de aanloop naar het Charter Diversiteit is een handreiking geschreven voor de ontwikkeling van diversiteitsbeleid van WIJ Groningen. Dit is opgesteld door het Stedelijk Team Diversiteit en een tijdelijke, kleine divers samengestelde denktank. Deze mooie input zal mede de basis vormen voor het diversiteitsplan voor WIJ Groningen.

Vervolgstappen
Na de ondertekening stelt WIJ Groningen een werkgroep samen.