Jouw mening telt

WIJ Groningen gaat graag met je in gesprek. Op allerlei manieren. Een belangrijke manier is de WIJ-raad, de cliëntenraad.

Deze raad is er voor inwoners van de gemeente Groningen, zodat je kunt meepraten en meedenken over het beleid. Het gaat ons om de gemeenschappelijke belangen van al degenen die met onze ondersteuning te maken hebben.

We zijn blij met de WIJ-raad, die ons scherp houdt. Wij kunnen dit werk alleen doen als inwoners laten weten wat zij van de ondersteuning vinden en verwachten. We willen oog hebben voor de eigenheid van de verschillende buurten, elk met eigen behoeften en uitdagingen, eigen initiatieven en collectieve activiteiten, eigen organisaties en voorzieningen. Ook daarin speelt de WIJ-raad een rol. Ze helpen ons verbindingslijntjes leggen en contacten te verbeteren: met andere organisaties, met individuele buurtbewoners, tussen de bewoners onderling. Een dialoog waar we veel van opsteken, over en weer.

Met deze informatie kunnen wij zaken veranderen of zelfs verbeteren. Wij willen daarom graag jouw mening horen en je ervaringen meenemen.

Het doel van de WIJ-raad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van inwoners, die invloed hebben op belangrijke zaken als:

 • de toegang en kwaliteit van de ondersteuning;
 • privacy: wordt er wel zorgvuldig omgegaan met mijn persoonlijke gegevens?
 • de locatie en ontvangst bij de entree van WIJ Groningen;
 • informatieverstrekking;
 • wijzigingen in de doelstelling of organisatie van WIJ Groningen;
 • bewonerstevredenheidsonderzoeken.

De WIJ-raad kan op verzoek advies uitbrengen of zelf kwesties aankaarten. De WIJ-raad kan ook betrokken worden bij de selectie in een sollicitatieprocedure. Of advies geven over strategie en beleid.

Regelmatig is de WIJ-raad op zoek naar nieuwe mensen. Je moet wel wat in je mars hebben (zie de profielschets).

Mail gerust, als je contact zoekt met de WIJ-raad.

Wat moeten leden van de WIJ-raad in hun mars hebben?

Algemene eisen

 1. Je hebt persoonlijk ervaring met de ondersteuning door WIJ Groningen. Het liefst zelf, maar ook wettelijke vertegenwoordigers, familieleden of mantelzorgers kunnen reageren.
 2. Je behartigt de belangen van alle inwoners van de gemeente die met WIJ Groningen te maken hebben.
 3. Je ziet het verschil tussen de bewonersbelangen, persoonlijke belangen en de belangen van WIJ Groningen.
 4. Je kunt gesprekken voeren en goed samenwerken in een team; je kunt goed luisteren en respectvol optreden.
 5. Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
 6. Je bent in staat om beleidsnotities te lezen.
 7. Je hebt genoeg tijd en energie om je te verdiepen in ontwikkelingen en trends en het beleid van WIJ Groningen. Daarnaast kunt je vergaderen, adviezen voorbereiden en een standpunt verwoorden.

Aanvullende eisen

 1. Je kunt een stap terug doen om onderwerpen van een afstand te bekijken en de grote lijn of het totale proces te overzien.
 2. Specifieke expertise op een bepaald terrein is wenselijk (afhankelijk van de taakverdeling binnen de WIJ-raad, bijvoorbeeld kennis van zorg of onderwijs).
 3. Je bent beschikbaar voor een aaneengesloten periode van drie jaar.
 4. Je hebt goed contact met een WIJ-team om signalen op te vangen en onderwerpen op te halen.

Voor de rol van voorzitter gelden nog een paar extra eisen:

 1. Je geeft leiding aan de vergadering.
 2. Je stimuleert de leden tot een bijdrage.
 3. Je bouwt aan een functionele samenwerkingsrelatie met de bestuurder van WIJ Groningen.
 4. Je kunt de belangen van de WIJ-raad behartigen (onderhandelen, besluiten nemen).
 5. Je vertegenwoordigt de WIJ-raad, binnen WIJ Groningen en daarbuiten.
 6. Je hebt inzicht in de ontwikkelingen binnen WIJ Groningen.

Praktische informatie

De WIJ-raad wordt om advies gevraagd over zaken die inwoners en WIJ Groningen raken. WIJ Groningen ziet de WIJ-raad als een belangrijke gesprekspartner, voor zowel gevraagd als ongevraagd advies. Een open dialoog is de basis voor de samenwerking tussen de WIJ-raad en WIJ Groningen.

De WIJ-raad bepaalt zelf hoe vaak hij vergadert. Vergelijkbare raden vergaderen één keer per maand. De bestuurder van WIJ Groningen en de WIJ-raad vergaderen eens per twee maanden.

Gemaakte onkosten in het kader van deelname aan de WIJ-raad worden door WIJ Groningen vergoed. WIJ Groningen biedt ondersteuning aan de WIJ-raad in de vorm van een ambtelijk secretaris.