Publicaties

Jaarverslagen 

WIJ Groningen is een transparante organisatie. Ieder jaar leggen we in het jaarverslag, bestuursverslag en/of het maatschappelijk verslag verantwoording af over het jaar daarvoor.

Folders

Magazines

WIJ Groningen informeert inwoners en stakeholders via diverse kanalen. Een daarvan is ons online magazine.

Impactmeting & Bewonerstevredenheidsonderzoek

  • Impactmeting en toelichting 2019 (binnenkort gereed)

Cliëntervaringsonderzoek

Korte films over WIJ Groningen

In deze korte (thema)films laat OOG TV zien wat WIJ Groningen zoal kan betekenen voor bewoners van de stad.

WIJ Groningen in de wijk – deel 1: Gezondheid (Vinkhuizen)

WIJ Groningen in de wijk – deel 2: Zelfstandig wonen (Selwerd/Paddepoel)

WIJ Groningen in de wijk – deel 3: Meedoen in de wijk (Rivierenbuurt)

WIJ Groningen in de wijk – deel 4: Opvoeden (Oosterparkwijk)

WIJ Groningen in de wijk – deel 5: Geldproblemen (Rivierenbuurt)