Klachtenformulier

Klachtenformulier

Vind je dat je niet goed behandeld bent door WIJ Groningen? Of door een WIJ-team? Bijvoorbeeld omdat je geen antwoord krijgt op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker onbeleefd is? En kom je er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris via dit formulier.

  • Wanneer je een e-mailadres hebt ingevuld, ontvang je een ontvangstbevestiging en een afschrift van het ingevulde klachtenformulier.