NIEUWE VERVOERDER WMO 2018

Vanaf 9 april 2018 gaat Connexxion rijden onder de vlag van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Connexxion blijft de vervoerder van het Wmo-vervoer in de stad Groningen maar vanaf 9 april 2018 is Publiek vervoer Groningen Drenthe de overkoepelende organisatie die al het doelgroepenvervoer (waaronder het Wmo-vervoer) gaat verzorgen. Alle gemeenten en daarmee de door hen gecontracteerde vervoerders in de provincies Groningen en Drenthe zijn hierbij aangesloten. Dus ook Wmo-vervoerder Connexxion.

Nieuwe pas met logo Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Rond 22 maart 2018 krijgen alle pashouders een nieuwe pas thuis gestuurd met het logo van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Bewoners krijgen daarover een brief van Publiek Vervoer Groningen Drenthe met een informatiepakket.

Nieuw (gratis) telefoonnummer(s)

Op de pas staat voortaan een nieuw telefoonnummer om te reserveren. Dit is een gratis 0800 nummer. Vanaf 9 april kunt u dit nummer gebruiken om te reserveren. Ook het klachtennummer is een (gratis) 0800 nummer geworden. Ook dit staat op de pas. Klachten worden voortaan opgenomen en behandeld door Publiek Vervoer Groningen Drenthe, onafhankelijk van de vervoerder.

  • Tot 9 april blijft u de oude pas en de daarop vermelde telefoonnummers gebruiken
  • ná 9 april gebruikt u de nieuwe pas en de daarop vermelde nieuwe telefoonnummers.

Vragen?

Hebt u vragen? Op de website www.publiekvervoer.nl vindt u meer informatie over Publiek Vervoer Groningen Drenthe of neem contact op met uw vervoerder Connexxion via het telefoonnummer 0800 40 20 102.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.