VERVOER IN DE VOORMALIGE GEMEENTE HAREN

U rijdt zelf geen auto meer, maar heeft wel af en toe vervoer nodig. Dan is het goed te weten welke mogelijkheden daar in de voormalige gemeente Haren voor zijn.

Reizen met de trein

Wanneer u reist met de trein, kunnen reisassistenten van de Nederlandse Spoorwegen u ondersteunen tijdens uw reis. Op ruim 100 stations in Nederland zijn reisassistenten aanwezig die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld omdat u rolstoelgebruiker bent, visueel gehandicapt of hulp nodig heeft bij het overstappen. U kunt deze assistentie tot één uur voor vertrek aanvragen.

  • Wilt u hier gebruik van maken? Belt u dan naar de servicecentrale: 030 235 78 22. Of via de website van de NS.


Met een OV-begeleiderskaart reist een begeleider gratis mee. U krijgt niet zo maar een OV-begeleiderskaart. Hieraan zijn voorwaarden en een medische keuring verbonden.
Een OV-begeleiderskaart staat op uw naam, zodat u met verschillende begeleiders kunt reizen. Zo’n kaart is minimaal 1 jaar geldig en te gebruiken in treinen, metro’s, trams en bussen.

  • Wilt u meer weten over de OV-begeleiderskaart? Belt u dan naar Argonaut: 030 235 46 61.

Regiotaxi

Met de Regiotaxi reist u van huis naar een bushalte, treinstation of uw eindbestemming. Een rit met de Regiotaxi tot 15 kilometer kost twee tot drie keer meer dan een buskaartje. De Regiotaxi is namelijk een aanvulling op het gewone openbaar vervoer en rijdt alleen op reservering.
De Regiotaxi voor OV-reizigers is dagelijks beschikbaar tussen 07:00 en 24:00 uur. U kunt de Regiotaxi buiten deze tijden alleen reserveren als er sprake is van aansluiting op de eerste of laatste bus of trein, voor vervoer van deur naar halte of van halte naar deur.

  • Wilt u gebruikmaken van de Regiotaxi? Belt u dan minimaal één uur voordat u wilt vertrekken naar telefoonnummer 0900 400 20 00. 

Stichting Vervoer voor Ouderen Haren

Bent u 55 plus en hebt u hulp nodig bij vervoer? Dan kunt u gebruikmaken van het aanbod van Stichting Vervoer voor Ouderen Haren. De Stichting verzorgt ritten in Groningen en Haren, dagelijks tussen 08:00 en 18:00 uur.

U kunt contant betalen of met een 10-strippenkaart die u bij de chauffeur kunt kopen. De prijs van de rit is afhankelijk van het aantal zones (lees: de afstand) die u reist. Als er om medische redenen een begeleider mee gaat, betaalt deze voor de hele begeleiding het bedrag van € 1,00.

  • Wilt u hier gebruik van maken? Belt u dan één werkdag van tevoren tussen 9.00 en 13.00 uur naar nummer 06 23 10 77 53. Op zaterdag, zon- en feestdagen kunt u alleen voor de dag zèlf een afspraak maken.

Maatwerkvoorzieningen

Wanneer het voor u niet mogelijk is uw eigen auto of het openbaar vervoer te gebruiken, kunt u in aanmerking komen voor een individuele voorziening voor vervoer. Hiervoor hebt u een indicatie nodig van WIJ Haren.

WMO-taxi

Voor vervoer in de regio bestaat de mogelijkheid van de Wmo-taxi. Voor deze Wmo-taxi betaalt u een eigen bijdrage aan de vervoersmaatschappij. De tarieven zijn vergelijkbaar met die van het openbaar vervoer.

Valys

Hebt u vervoer nodig buiten de regio, dan kunt u met een Valyspas reizen. Ook hiervoor hebt u een verklaring nodig van de gemeente. Neemt u hiervoor eerst contact op met WIJ Haren.

Meer informatie

Hebt u een vraag over vervoersmogelijkheden Dan kunt u contact opnemen met WIJ-Haren.


Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.