VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE WMO-TAXI IN GRONINGEN

Wat is de Wmo-taxi?
Hoe werkt de Wmo-taxi?
Wat kost het?
Kan ik ook automatisch betalen?
Kan ik ook vaste ritten opgeven?
Kan ik wel iemand meenemen?
Mag mijn hond ook mee?
Mag ik ook bagage meenemen?
Moet ik uit mijn rolstoel tijdens de rit?
Waar vraag ik een indicatie aan?
Ik ben mijn Wmo-taxipas kwijt. Wat nu?
Mag ik met de Wmo-taxi overal naartoe?
Wat als ik er niet ben als de taxi komt?

Wat is de Wmo-taxi?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is bedoeld om burgers zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Ook als het om vervoer gaat. Als het reizen met de bus of de fiets voor u geen optie meer is en u hebt geen mogelijkheden om het vervoersprobleem zelf op te lossen, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor het Wmo-taxivervoer.

Het Wmo-taxivervoer in Groningen is een vorm van collectief vervoer van deur-tot-deur voor mensen met een beperking. Voor het gebruik van het Wmo-taxivervoer hebt u een Wmo-vervoerspas nodig. Deze wordt onder voorwaarden afgegeven door de gemeente. In de gemeente Groningen verzorgt Connexxion taxi services B.V. vanaf 1 januari 2018 het Wmo-taxivervoer voor de burgers van de stad Groningen.

De taxi kan een personenauto zijn, een taxibus of een rolstoelbus. Met het Wmo-taxivervoer kunt u reizen vanaf uw huisadres, binnen een straal van 25½ kilometer, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Hoe werkt de Wmo-taxi?

Wilt u gebruikmaken van het Wmo taxivervoer, dan moet u een rit reserveren. Bij reserveren op vertrektijd reserveert u minimaal 1 uur van tevoren uw rit. De taxi mag dan maximaal 15 minuten voor en 15 minuten na het afgesproken tijdstip komen.

U kunt ook reserveren op aankomsttijd. Dan reserveert u minimaal 2 uur voor vertrek. De taxi mag dan nooit later dan de afgesproken tijd op de afgesproken plaats aanwezig zijn. Het is wel toegestaan maximaal 20 minuten vóór de afgesproken tijd op de afgesproken bestemming aan te komen.

De chauffeurs rekenen erop, dat als zij bij u aanbellen, u gereed bent om te vertrekken. Als u niet binnen 5 minuten na het moment van aanbellen van de chauffeur klaar bent voor vertrek, dan mag de chauffeur zonder u vertrekken. De vervoerder zal u in dat geval een vergoeding van € 6,50 in rekening brengen. Woont u in een wooncomplex, dan beschouwt de taxichauffeur de centrale hal als voordeur.

Wat kost het?

Voor het Wmo-vervoer betaalt u een vast bedrag per kilometer. In 2018 betaalt u een ‘opstaptarief’ van 90 cent en verder 14,5 cent per kilometer. Op werkdagen betaalt u, tussen 11.00 uur en 14.00 uur, in totaal slechts 1 euro per rit. Boven de 25½ kilometer betaalt u het normale, commerciële taxitarief.

Als meerdere Wmo-reizigers tegelijk van hetzelfde vertrekadres naar dezelfde bestemming willen reizen en dit tegelijk met de reservering melden, kan gereisd worden tegen de groepskorting. Alle Wmo-reizigers betalen dan de helft van het voor hem of haar geldende tarief.

Kan ik ook automatisch betalen?

U kunt de ritkosten contant betalen aan de chauffeur. U kunt ook de vervoerder machtigen tot automatische incasso van de ritkosten. U hoeft dan geen kleingeld meer bij u te hebben. Op de website vindt u een machtigingsformulier voor 2018. Vanaf 1 januari 2018 kunt u hierover ook bellen met Connexxion: 0900 202 27 01

Kan ik ook vaste ritten opgeven?

Regelmatig terugkerende ritten (bijv. elke week dezelfde rit naar een clubactiviteit) zijn voor maximaal één jaar in één keer aan te melden. U kunt hiervoor afspraken maken met de vervoerder.

Kan ik wel iemand meenemen

U mag altijd iemand meenemen. U moet dit wel van tevoren bij het reserveren van de rit aangeven.

U kunt als Wmo-pashouder uw huisgenoten mee laten reizen. Zij moeten dan wel officieel op uw adres staan ingeschreven. T/m 15 jaar mag de huisgenoot gratis mee. Vanaf 16 jaar betaalt uw huisgenoot dan dezelfde ritprijs als de pashouder. Het meenemen van een huisgenoot moet u bij het reserveren van de rit aangeven.

U mag ook iemand meenemen die geen huisgenoot van u is. Die persoon noemen we dan een meereizende. Ook het meenemen van een meereizende moet u bij het reserveren van de rit aangeven.

U en uw huisgenoot betalen een instaptarief en een tarief per kilometer. Voor 2019 geldt een instaptarief van € 0,96 en vervolgens 15,3 cent per kilometer. Als u iemand meeneemt als ‘meereizende’ dan betaalt deze meereizende geen opstaptarief (dat betaalt u al), maar wel een hoger tarief per kilometer. In 2019 is dat 44,1 cent per kilometer.

Bent u tijdens het vervoer altijd afhankelijk van een medisch begeleider? Dan kunt u ook hiervoor een indicatie aanvragen bij het WIJ-team. De WIJ-consulent zal beoordelen of een medisch begeleider voor u noodzakelijk is. Kijk voor de contactgegevens van alle WIJ-teams op WIJ in de wijk?

Mag mijn hond ook mee?

Blindengeleidehonden of andere hulphonden mogen gratis mee mits dit door de gemeente bij de vervoerder is aangegeven. Huisdieren mogen meegenomen worden als ze niet hinderlijk zijn voor de chauffeur of de andere passagiers. Dit is ter beoordeling van de chauffeur. Kleine huisdieren in een tas of kooi of op schoot mogen gratis mee. Voor grote huisdieren geldt het huisgenotentarief. Het meenemen van hond of ander huisdier moet u bij het reserveren aangeven.

Mag ik ook bagage meenemen?

Ook als u bagage wilt meenemen, geldt hiervoor dat deze niet lastig, hinderlijk, gevaarlijk of verboden is, of aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging. Ook dit is ter beoordeling van de chauffeur.

Moet ik uit mijn rolstoel tijdens de rit?

Het gebruikmaken van een veiligheidsgordel in de taxi is verplicht. Zit u in een rolstoel, dan wordt deze door de chauffeur vastgezet. Reizen in een sportrolstoel is niet toegestaan. Sportrolstoelen zijn ongeschikt om op een juiste manier vastgezet te worden in de Wmo-taxi. Daarbij is de constructie van een sportrolstoel niet geschikt om tijdens een ongeval het lichaam voldoende steun te bieden. U mag dan ook nooit in een sportrolstoel blijven zitten tijdens een rit.

Ook scootmobielen mogen mee in de (rolstoel)taxi, maar ook hiervoor geldt dat de gebruiker zelf wel op een vaste stoel plaats moet nemen. U mag er dus niet op blijven zitten.

Waar vraag ik een indicatie aan?

Als u denkt dat de Wmo-taxi voor u een goede oplossing voor uw vervoersproblemen is en u heeft zelf geen mogelijkheid om dat vervoersprobleem op te lossen, dan kunt u contact opnemen met WIJ-team bij u in de buurt. Kijk voor het dichtstbijzijnde WIJ-team op WIJ in de wijk. Daar vindt u alle contactgegevens en openingstijden.

Ik ben mijn Wmo-taxipas kwijt. Wat nu?

Is uw pas kwijt, stuk of gestolen? Vraag dan een nieuwe aan. Doe bij diefstal altijd aangifte bij de politie!

  • Bel met Connexxion om een nieuwe pas aan te vragen. Telefoon: 0800 40 20 102
  • U krijgt de nieuwe pas binnen 15 werkdagen thuisgestuurd. Het gaat hierbij om een kopie, het pasnummer blijft hetzelfde. De verloren pas wordt automatisch onbruikbaar gemaakt.
  • U kunt  in de tussentijd gewoon met de Wmo-taxi blijven reizen. Meld wel even aan de chauffeur dat u uw pas kwijt bent maar dat u al een nieuwe pas hebt aangevraagd.
  • Voor de nieuwe pas kan de vervoerder u administratiekosten in rekening brengen.

Mag ik met de Wmo-taxi overal naartoe?

U mag met de Wmo-taxi (bijna) overal naartoe. Maar er zijn wel een paar beperkingen. U mag de Wmo-taxi NIET gebruiken voor:

  • vervoer van en naar een medische instelling als u op een rolstoel bent aangewezen en dus gebruik moet maken van rolstoelvervoer;
  • vervoer van en naar een medische instelling als u daar heen moet voor een chemokuur of bestraling;
  • vervoer van en naar een medische instelling als u daar heen moet voor nierdialyse;

In de bovengenoemde situaties bent u voor uw vervoer aangewezen op de vervoersregeling van uw ziektekostenverzekeraar.

  • vervoer van en naar dagbesteding of dagbehandeling, geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (het CIZ) - het vervoer zal door het CIZ moeten worden ‘mee-geïndiceerd’;
  • vervoer van en naar school en/of werk - u bent dan aangewezen op de vervoersregeling van de uitkeringsinstantie UWV.

De centralist mag vragen naar de aard van uw rit als hij/zij het vermoeden heeft dat het gaat om vervoer dat eigenlijk op een andere manier dan met de Wmo-taxi geregeld moet worden. De centralist kan de rit dan weigeren.

Wat als ik er niet ben als de taxi komt?

Als u niet op tijd op de afgesproken ophaalpunt kunt zijn, zorg dan dat u tijdig annuleert. Dat kan tot uiterlijk 30 minuten van tevoren.

Weet u van tevoren niet hoe laat u weer opgehaald moet worden, dan kunt u beter nog geen terugreis boeken. U reserveert dan de taxi pas als u dat wel weet. U moet dan wel een uur wachten.

Wanneer de chauffeur u niet aantreft, zal deze 5 minuten op u wachten. Bent u binnen die 5 minuten niet op het afgesproken adres of het afgesproken ophaalpunt, dan zal de vervoerder u een vergoeding in rekening brengen van € 6,50.

0800-4020102

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.