VERTROUWENSPERSOON IN DE GEMEENTE GRONINGEN

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent en problemen ervaart in de omgang met uw WIJ-team, hulpverlener of zorginstelling. Komt u daar samen niet uit, neem dan contact op met de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Waarvoor kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon?

  • Advies over het oplossen van kwesties met uw WIJ-team, hulpverlener of instelling over zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie of passend onderwijs.
  • Hulp bij het helder formuleren van vragen: ‘Waar loop ik precies tegenaan? En hoe wil ik dat oplossen?’
  • Informatie over uw rechten en klachtmogelijkheden.
  • Hulp bij het maken van een (klacht)brief.
  • Ondersteuning tijdens een (klacht)gesprek.
  • Hulp en ondersteuning tijdens een officiële klachtenprocedure.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Uw vertrouwenspersonen Harm Janssen en Maaike van Dam zijn werkzaam bij Zorgbelang Groningen, een onafhankelijke organisatie die opkomt voor zorggebruikers.

Zij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 050 5713999 op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur. Of via
Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Groningen.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.