VEELGESTELDE VRAGEN HUISHOUDELIJKE HULP GRONINGEN

Voor wie is de regeling algemene voorziening Huishoudelijke hulp bedoeld?

Voor iedereen die door een beperking niet in staat is zelf of met huisgenoten het huishouden te doen, maar wel zelf hulp kan regelen.

Wat houdt de regeling algemene voorziening Huishoudelijke hulp in?

U kunt voor een lager bedrag Huishoudelijke hulp krijgen. Dit kan doordat u maar een deel van de kosten betaalt. Dat deel noemen we een tariefbijdrage. De gemeente betaalt de rest. Dat kan voor maximaal 2,5 uur per week. De gemeente heeft daarvoor met verschillende aanbieders afspraken gemaakt. De regeling geldt voor één jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Hoe weet ik of ik aan de regeling mee kan doen?

U maakt een afspraak met het WIJ team bij u in de buurt. Daar helpen ze u graag.

Een medewerker bekijkt of u mee kunt doen aan de regeling.

Als dat zo is vult u samen een aanvraagformulier (pdf 167 kB) in. Daar moet een kopie van uw bewijs van inkomen bij. Het is handig dat u dit alvast meeneemt als u naar het WIJ-team gaat. Kijk welk WIJ-team bij u in de buurt is.

Wat bedoelt de gemeente met een bewijs van inkomen?

Op het bewijs van inkomen moet te zien zijn wat u netto per maand aan inkomsten ontvangt. Dat staat op een loonstrook, een uitkeringsbewijs of bankbijschrijving. Het gaat om het meest recente inkomensbewijs. Dus van de maand voorafgaand aan de maand waarin u vraagt of u in aanmerking komt voor de regeling. (Let op: geen jaaropgave of belastingaangifte.) Woont u samen of bent u getrouwd, dan moet u een gezamenlijk inkomensbewijs meenemen.

Bent u een zelfstandig ondernemer? Neemt u dan een voorlopige aanslag van de belasting van het jaar 2017 mee.

Hoeveel moet ik betalen?

Wat u per uur moet betalen hangt af van uw inkomen en leefsituatie.

Onder inkomen verstaan we: loon, pensioen, lijfrente, bijstandsuitkering, AOW, alimentatie, arbeidsongeschiktheidsuitkering, studiefinanciering of onderhuur. Soms bestaat uw inkomen uit één van deze zaken, soms uit meerdere. Bijvoorbeeld wanneer u AOW én pensioen hebt.

Wat telt niet mee? Uw vakantie-uitkering, kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en een kind-gebonden-budget.
Met leefsituatie bedoelen we: of u al met pensioen bent of niet, of u getrouwd bent of niet, of u alleen woont of samen.

Aan de hand van de tabel in deze folder kunt u zelf zien hoeveel u moet betalen. U betaalt uw tariefbijdrage rechtstreeks aan de aanbieder waar u hulp van wilt hebben. U kunt kiezen uit de lijst van aanbieders in deze folder. De gemeente betaalt de aanbieder de rest van de kosten.

Tabel tariefbijdrage regeling algemene voorziening huishoudelijke hulp 2018

Uw situatieUw netto inkomen per maandDe tariefbijdrage die u aan de aanbieder betaalt

 

Ik ben met pensioen en ik woon alleen

Mijn inkomen is niet hoger dan € 1.279,-€ 1,20 per uur
Mijn inkomen ligt tussen € 1.280,- en € 1.385,-€ 3,60 per uur
Mijn inkomen is hoger dan € 1.385,-€ 7,80 per uur

 

Ik ben met pensioen en ik ben getrouwd / woon samen

 

Ons gezamenlijk inkomen is niet hoger dan € 1.748,-€ 1,20 per uur
Ons gezamenlijk inkomen ligt tussen € 1.749,- en € 1.894,-€ 3,60 per uur
Ons gezamenlijk inkomen is hoger dan € 1.894,-€ 7,80 per uur

 

Ik ben nog niet met pensioen en ik woon alleen

Mijn inkomen is niet hoger dan € 1.137,-€ 1,20 per uur
Mijn inkomen ligt tussen € 1.138,- en € 1.231,-€ 3,60 per uur
Mijn inkomen is hoger dan € 1.231,-€ 7,80 per uur

 

Ik ben nog niet met pensioen en ik ben getrouwd / woon samen

Ons gezamenlijk inkomen is niet hoger dan € 1.623,-€ 1,20 per uur
Ons gezamenlijk inkomen ligt tussen € 1.624,- en € 1.759,-€ 3,60 per uur
Ons gezamenlijk inkomen is hoger dan € 1.759,-€ 7,80 per uur

Hoeveel hulp kan ik tegen het lage tarief inkopen?

De regeling geldt voor maximaal 2,5 uur per week. U mag de uren per maand verdelen. Bijvoorbeeld de ene week drie uur en de andere week twee uur. U maakt daarover afspraken met uw aanbieder. Gemiddeld 2,5 uur per week is niet verplicht. U mag ook kiezen voor minder uren hulp per week.

Mag ik ook meer uren hulp inkopen?

Als u meer uren hulp wilt inkopen dan kan dat. U betaalt dan voor die extra uren het volledige uurtarief aan de aanbieder. Ook daar maakt u zelf afspraken over met uw aanbieder.

Waar koop ik de hulp in?

U kunt alleen van de regeling gebruikmaken als u kiest voor huishoudelijke hulp bij een van de door de gemeente gecontracteerde aanbieders. Deze staan in de Lijst aanbieders huishoudelijke hulp Groningen 2019. (pdf 137 kB)

Wat gebeurt er nadat ik het formulier heb opgestuurd?

De gemeente

  • Aan de hand van het aanvraagformulier en het bewijs van inkomen bepaalt de gemeente hoe hoog uw tariefbijdrage is. U ontvangt daarover een brief.
  • Op dat formulier hebt u aangegeven welke aanbieder u hebt gekozen. De gemeente laat die aanbieder weten dat u aan de regeling mag meedoen..

U en uw aanbieder

  • U hoeft eerst nog niets te doen. De aanbieder neemt contact met ú op.
  • Dan maakt U zelf afspraken met de aanbieder over de hulp.

De tariefbijdrage betaalt u rechtstreeks aan de aanbieder. Ook daarover maakt u afspraken met de aanbieder. De gemeente betaalt de rest.

Was- en strijkservice

Lukt het u niet om te wassen en te strijken? Daarvoor hebben we de algemene voorziening Was-en strijkservice. Hiermee kunt u uw was-en strijkwerk uit besteden aan de Was- en strijkservice van Wij(k)werken. U betaalt per keer een eigen bijdrage van € 5,00. Lees ook de folder (pdf 5,5 MB), of haal deze bij uw WIJ-team.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.