HUISHOUDELIJKE HULP

Algemene voorziening

Sinds 1 januari 2016 wordt huishoudelijke hulp door de gemeente Groningen gezien als een algemene voorziening.

Een algemene voorziening is hulp of ondersteuning die u zelf kunt regelen. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de gemeente of een andere organisatie. Iedereen kan zonder verwijzing van arts of gemeente van een dergelijke voorziening gebruik maken. Dit betekent wel dat u de eventuele kosten van deze hulp of ondersteuning zelf moet betalen.

Ook voor hulp in het huishouden geldt dat er geen indicatie nodig is om de gewenste hulp via een thuiszorgorganisatie te regelen. Iedereen die dat wil kan huishoudelijke hulp inkopen. Een thuiszorgorganisatie is immers niets anders dan een commercieel bedrijf. Als u hulp wilt, willen zij dat graag leveren. Of u de nodige hulp ook zelf kunt betalen is een andere vraag.

Regeling algemene voorziening Huishoudelijke hulp

Bent u door een beperking niet in staat is zelf of met huisgenoten het huishouden te doen, maar bent u wel in staat om zelf uw huishoudelijke hulp in te kopen via een thuiszorgorganisatie (of een particuliere hulp) dan komt u misschien in aanmerking voor de Regeling algemene voorziening Huishoudelijke hulp. U kunt dan voor een lager bedrag Huishoudelijke hulp krijgen. Dit kan doordat u maar een deel van de kosten betaalt. Dat deel noemen we een tariefbijdrage. De gemeente betaalt de rest.

De regeling geldt steeds voor één jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Ook in 2018 kan van de regeling gebruik gemaakt worden.

Maatwerkvoorziening

Of iemand ook daadwerkelijk in staat is om de noodzakelijke hulp zelf te regelen zal tijdens een gesprek met een consulent worden vastgesteld. Voor mensen die echt niet in staat zijn zelf hun huishouden te (laten) regelen of die veel en/of complexe hulp nodig hebben, blijft maatwerk vanuit de Wmo bestaan. Ook als blijkt dat 2,5 uur huishoudelijke hulp per week onvoldoende is kan maatwerk uitkomst bieden. Deze maatwerkvoorziening valt niet langer onder Huishoudelijke hulp maar wordt gezien als een vorm van (lichte) Begeleiding.

Algemene voorziening Was- en strijkservice

Ziet u geen kans om zelf uw was- en strijk te doen? De gemeente Groningen kent ook de algemene voorziening Was-en strijkservice. Deze algemene voorziening biedt u de mogelijkheid om uw was-en strijkwerk uit te besteden aan de Was- en strijkservice van Wij(k)werken.

Van de service kan gebruik worden gemaakt door inwoners van Groningen, met een eigen bijdrage van € 5,- per keer. Meer informatie vindt u in de folder van WIJ(k)werken (pdf 6 MB).

De service is speciaal bedoeld als aanvulling op de algemene voorziening huishoudelijke hulp. Maar ook zonder huishoudelijke hulp kan men gebruik maken van deze  service. Er is dan wel, net als bij de algemene voorziening huishoudelijke hulp, een lichte toets van een WIJ-consulent nodig. De contactgegevens van het WIJ-team bij u in de buurt vindt u onder WIJ in de wijk.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.