ALGEMENE-, COLLECTIEVE- EN MAATWERKVOORZIENINGEN

Wat zijn algemene en maatwerkvoorzieningen?

Algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is hulp of ondersteuning die u zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld tafeltje-dekje. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met de gemeente of een andere organisatie. Iedereen kan van een dergelijke voorziening gebruik maken. Dit betekent wel dat u de eventuele kosten van deze hulp of ondersteuning zelf moet betalen. Kunt u dat niet, dan zal de gemeente u hierbij mogelijk ondersteunen. Een voorbeeld van een algemene voorziening binnen de gemeente Groningen is, sinds 2016, de algemene voorziening huishoudelijke hulp.

Maatwerkvoorzieningen

Blijkt dat u zich niet zelf, noch met hulp van anderen of met behulp van de algemene voorzieningen (zoals hierboven beschreven), kan redden of mee kunt doen aan het dagelijkse leven? Of heeft u beschermd wonen of opvang nodig? Dan zal de gemeente u hierin ondersteunen.

Zolang mogelijk in de eigen omgeving blijven en meedoen aan het dagelijkse leven, staat daarbij centraal. Er wordt vooral gekeken naar wat iemand (nog) wél kan en minder naar wat iemand niet kan. Zelf, en/of met hulp van mensen uit de eigen omgeving. Is dat onvoldoende en blijft ondersteuning daarbij noodzakelijk, dan wordt de ondersteuning, samen met u, op maat vorm gegeven.

Een maatwerkvoorziening kan verstrekt worden als individuele (maatwerk)voorziening. Of als collectieve (maatwerk)voorziening.

Een individuele (maatwerk)voorziening is bedoeld voor gebruik door één individueel persoon. Een collectieve (maatwerk)voorziening is bedoeld voor gebruik door meerdere personen. U deelt het gebruik wel met anderen. Hierdoor is de voorziening zo efficiënt mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten in te zetten. Een voorbeeld van een collectieve maatwerkvoorziening binnen de gemeente Groningen is het Wmo vervoer (de deeltaxi).

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.