PASSEND ONDERWIJS

De nieuwe wet ‘Passend Onderwijs’ heeft het onderwijs verantwoordelijk gemaakt om ieder kind een passende plek te bieden. Dit gebeurt zoveel mogelijk op een gewone school, dicht bij huis. De school zorgt waar nodig voor ondersteuning of extra ondersteuning. Als dat onvoldoende is zoeken school en ouders naar een plek op een andere school, bijvoorbeeld op een school voor speciaal onderwijs.

Als er naast ondersteuning op school ook ondersteuning in het gezin (nodig) is maakt de school, samen met de ouders en het WIJ-team een gezamenlijk ondersteuningsplan.

Meer informatie over Passend Onderwijs is te vinden op de website van  Passend Onderwijs Provincie Groningen. Op deze website is ook het centraal informatiepunt te vinden, waar ouders met hun vragen terecht kunnen.
Voor informatie over ondersteuning in het gezin kunt u terecht bij het WIJ-team bij u in de buurt.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.