KINDERMISHANDELING EN SEKSUEEL MISBRUIK MELDEN

Meld seksueel misbruik en kindermishandeling bij Veilig Thuis via telefoonnummer 0800 2000 (gratis)

Doe dit ook als u slechts een vermoeden hebt of advies nodig hebt. U kunt anoniem bellen. Veilig Thuis verzamelt nadere gegevens over de situatie van het kind bij school, de huisarts en andere instanties. En Veilig Thuis gaat met uw melding aan de slag.

Wat is Veilig Thuis?

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) zijn samen opgegaan in een integrale organisatie: Veilig Thuis.

Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn maar je weet het niet zeker. Veilig Thuis werkt samen met de mensen om wie het gaat en oefent druk uit als het nodig is.

Hoe kan ik een Veilig Thuis organisatie vinden in mijn buurt?

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis is te bereiken via het landelijke telefoonnummer 0800 2000 (gratis). Na het inspreken van gemeente of woonplaats wordt u direct doorverbonden met Veilig Thuis in uw eigen regio. Veilig Thuis is altijd bereikbaar (7 dagen per week, 24 uur per dag).

U kunt ook op de website het contactformulier invullen. Dan neemt Veilig Thuis contact met u op. In geval van nood belt u altijd 112.

Meer informatie over Veilig Thuis vindt u op de site www.vooreenveiligthuis.nl.

Contact

Wilt u meer weten? Of wilt u liever iemand spreken?
Bel dan met 050 367 42 00. Of neem contact op met het WIJ-team in uw wijk.